Ταυτότητα

Η Φωνή Κυπρίων είναι δικοινοτική πλατφόρμα και αποτελείται από κοινωνικοπολιτικά ενεργούς πολίτες που μοιράζονται το κοινό όραμα μιας πολυπολιτισμικής Κύπρου, όπου οι πολίτες από όλες τις κοινότητες θα μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ελευθερίας, δημοκρατίας, ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές αξίες και αρχές.

Η Φωνή Κυπρίων έχει σκοπό να εκφέρει σώφρονα και αξιόπιστο πολιτικό λόγο, και να αναλαμβάνει κοινωνικοπολιτικό έργο προς όφελος όλων των Κυπρίων.

Η Φωνή Κυπρίων ιδρύθηκε τον Απρίλη του 2007 από μια μικρή ομάδα Κυπρίων στη διάρκεια δικοινοτικού εργαστηρίου στις Βρυξέλλες με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην αρχική ομάδα προστίθενται μέλη που συμμετέχουν υπό προσωπική ιδιότητα και με δέσμευση να συμβάλουν στην επίτευξη των κοινών στόχων.