Ανακοίνωση (14) – 12/12/2010

By | 12 Δεκεμβρίου, 2010

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

Ανακοίνωση

Το Φόρουμ «Φωνή Κυπρίων», μετά από συζήτηση των κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών και ιδιαίτερα της στασιμότητας στις διακοινοτικές συνομιλίες, κατέληξε στην πιο κάτω απόφαση:

  1. Η διεθνής κοινότητα χάνει την υπομονή της με την έλλειψη πολιτικής βούλησης όλων των εμπλεκομένων μερών να προχωρήσουν επιδεικνύοντας ευελιξία και δημιουργικό πνεύμα. Ερμηνεύομε τις δηλώσεις του ΓΓ των ΗΕ, τις 18 Νοεμβρίου 2010, και τις υποδείξεις που περιέχονται στην Έκθεσή του προς το ΣΑ (24.11.2010) ως σαφείς προειδοποιήσεις ότι η Αποστολή Καλών Υπηρεσιών των ΗΕ στην Κύπρο δεν είναι μια διαδικασία απεριόριστου χρόνου.
  2. Καλούμε τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να αναλάβουν την ευθύνη του ηγετικού τους ρόλου προσεγγίζοντας, πέρα από τις κοινότητές τους, την Κύπρο ως σύνολο. Σε μια περίοδο που τα χρονικά περιθώρια για επανένωση της Κύπρου στενεύουν ασφυκτικά, έχουμε επιτακτική ανάγκη για ηγέτες με όραμα και θάρρος, ικανούς να αντιμετωπίσουν τα δύσκολα προβλήματα με δημιουργικό πνεύμα προσανατολισμένοι προς το μέλλον, βλέποντας το δάσος πέρα από το δένδρο. Οι ηγέτες πρέπει να οδηγούν την κοινωνία και όχι να άγονται από φοβικά σύνδρομα του παρελθόντος.
  3. Απαιτείται άμεση εμπλοκή όλων των πρωταγωνιστών στη διαδικασία, ήτοι των δύο κοινοτήτων, της Τουρκίας και της Ελλάδας, των ΗΕ και της ΕΕ, καθώς και οιωνδήποτε μονίμων μελών του ΣΑ που θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν και θα ήταν κοινά αποδεκτά.
  4. Σε μια τέτοια διαδικασία, κατά την οποία θα μπορούν να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, τα μέρη θα πρέπει να είναι έτοιμα να συζητήσουν με καλή πίστη μεσολαβητικές ιδέες και προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διευθέτηση ζητημάτων στα οποία οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν αγεφύρωτες.
  5. Στο μεταξύ, ζητούμε περισσότερη διαφάνεια στις συνομιλίες ώστε η κοινωνία των πολιτών να μπορεί να εμπλακεί δημιουργικά στην οικοδόμηση του αναγκαίου κοινωνικού ρεύματος για μια ομοσπονδιακή λύση που να επανενώνει την Κύπρο. Υπό τη σκιά της αναβίωσης του εθνικισμού και στις δύο κοινότητες ως εκ της άκαρπης πορείας των συνομιλιών, καθίσταται επιτακτικό καθήκον της ηγεσίας να αναζωογονήσει και να δώσει νέα ώθηση στην προοπτική της επανένωσης.
  6. Με στόχο την επίτευξη του αναγκαίου θετικού κλίματος τόσο στη διαπραγματευτική διαδικασία όσο και ευρύτερα στην κοινωνία, θα πρέπει ζητήματα που συμφωνούνται να δημοσιοποιούνται με τρόπο που να δεσμεύει τις δύο πλευρές.
  7. Αναφορικά με το εδαφικό και το περιουσιακό, εκτιμούμε ότι οι σχετικές πρόνοιες των προτάσεων των ΗΕ του 2004 θα μπορούσαν να αποτελέσουν σταθερή βάση για μια διευθέτηση θετικού αθροίσματος λαμβάνοντας υπόψη πρακτικούς τρόπους εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτά κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και των αρχών της ομοσπονδίας και της πολιτικής ισότητας όπως αυτές ορίζονται από τα ΗΕ.
  8. Με στόχο την οικονομική ενοποίηση και αλληλεξάρτηση η οποία θα διευκολύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση των δύο κοινοτήτων, η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει στην ομαλοποίηση του εμπορίου με τη βόρεια Κύπρο. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ανακαλέσει μερικώς την αναστολή αναφορικά με τους κανονισμούς της ΕΕ για την εσωτερική αγορά, την τελωνειακή ένωση, και την ελεύθερη διακίνηση αγαθών νοουμένου ότι οι δύο πλευρές θα άρουν οποιουσδήποτε περιορισμούς στη διακίνηση αγαθών και θα δημιουργήσουν τους αναγκαίους θεσμούς οι οποίοι θα καταστήσουν τις οικονομικές συναλλαγές συμβατές με τους κανονισμούς της ΕΕ.

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ: Ανακοίνωση αρ 14 – 12/12/2010