Basin Bildirisi (6) – 29/11/2008

By | Kasım 29, 2008

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESI – CYPRIOTS’ VOICE

Kıbrıslıların Sesi, aşağıdaki açıklamayı yetkililere ve Kıbrıslılara duyurur:

Kıbrıs Türk toplumu bilgilendirilmeli.

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında 19 Kasım 2008’de imzalanan Ortak Deklerasyon’un içeriği Sayın Talat’ı mutsuz etmiştir.

Deklerasyon diğer konuların yanı sıra şunları içermektedir.

“Kıbrıs’ta BM Güvenlik Konseyi kararları, 1977-1979 Doruk Antlaşmaları temelinde, kapsamlı, adil ve yaşayabilir bir çözüme duyulan ihtiyacı bir kez daha taraflar teyid etmişlerdir. Uniter Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti; iki toplumlu, iki kesimli, tek egemenliği ve uluslararası kimliği olan ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirlendiği gibi içinde politik eşitliği barındıran federal bir yapıya dönüşecektir.

BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi olarak Rusya Federasyonu; hakem kararı ve suni takvimler olmadan ve sürecin Kıbrıslıların malı olması korunarak, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumları arasında karşılıklı kabul görecek bir çözümün başarılmasına vermekte olduğu desteğini devam ettirecektir.”

Bu Deklarasyonun hangi ifadesinin herhangi bir tarafı rahatsız edebildiğini anlamak güçtür.

  1. Türk Politikası, üniter Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM belgelerinde tarif edildiği şekli ile bir Federal Devlet yapısına dönüşmesini görüşüyor. Sn. Talat’ın kendisi Kıbrıs sorununun BM kararları çerçevesinde çözüleceğini söylemişti.
  2. Kıbrıs Cumhuriyeti, şimdiye kadar yayınlanmış tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarında “Kıbrıs’ta tanınan tek devlet” olarak yer almıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti sadece BM tarafından değil, Avrupa Konseyi, Avrupa Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği, NATO, OECD ve diğer tüm uluslararası kurumlar tarafından da Kıbrıs’ta tanınan tek devlettir.
  3. Kıbrıslı Türkler 1963’ten itibaren Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ve Temsilciler Meclisi’nde yer almamalarına rağmen Türkiye fiilen bu Hükümeti tanıyan uygulamalar içinde olmuştur. 1990’lara kadar Kıbrıs bandıralı gemiler Türk limanlarına resmi olarak girip çıkmıştır. Türk takımları halen Kıbrıs Rum takımları ile futbol, basketbol ve diğer spor müsabakalarında birlikte yer almaktadır, Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti ile olan ticaretini her yıl artırmaktadır.

Kıbrislıların Sesi Sayın Talat’ı, eğer varsa, deklerasyonun hangi bölüm veya ifadelerine karşı olduğunu açıklamaya davet eder. Müzakere edilmiş ve kabul gören bir çözüme ulaşmak için, Kıbrıs sorununun üzerinde uzlaşılmış çözüm parametrelerinde tarafların istikrarlı olmaları, ve uluslararası toplumun siyasi söylemlerine bağlı kalmaları gerektiğine kesinlikle inanıyoruz.

 KIBRISLILARIN SESİ – Basin Bildirisi no 6 – 29/11/2008