Basin Bildirisi (7) – 18/12/2008

By | Aralık 18, 2008

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILAR’IN SESI – CYPRIOTS’ VOICE

Kıbrıslıların Sesi, aşağıdaki açıklamayı Yetkililere ve Kıbrıslılara duyurur

KIBRISIN GÖÇMENLERİ

Kıbrıs Cumhuriyetinin Kıbrıslı Türk vatandaşları çoğunlukla 1963-64 ve daha sonra da 1974-75 dönemleri içerisinde evlerini terk etmişler veya terk etmeye zorlanmışlardı. 1974 den sonra oluşan süreç onların durumlarında bir ilerleme olarak algılanması nedeniyle  “göçmen”  kavramı onlar için önemsiz bir kaygıdır.  Politik isteklerini çözüm sonrası oluşacak devletin içerisinde yer alma gibi konulara yoğunlaştırmış olmaları nedeniyle onlar için «göçmenlerin» tazmini ikincil bir konu oluşturmaktadır.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Rum vatandaşları evlerini en çok 1963-64 dönemi içerisinde terk etmişler/terk etmeye zorlanmışlardı. 1974 askeri müdahalasi «normal» toplu göçmenleri oluşturmuştur. Kıbrıslı Türklerin aksine «göçmen» kavramı Kıbrıslı Rumlar arasında tarihi kavram olarak egemen olmuştur. 35 yıldır «tüm göçmenler evlerine» deyimi bizimledir. Kavram olarak bu ifade de bir hata yoktur. Aksine, uluslararası hukuk gücünün teyidi için gerekli ve önemli bir araçdır. 1974 den beri tüm Kıbrıslı Rum siyasiler kendilerini göçmen sorununa bağlamıştır. Bir çoğu da bu sorun içerisinde hapsolmuştur.  Diğer taraftan, kelimenin tam anlamı ile ve politik olarak da sorun pratik değerini yitirmiştir. 1975 de göçmen olmanın önemi 30 yıl sonra o zamana göre, tamamen farklıdır.

Hala daha göçmen evlerinde yaşayan bir çok yurttaşımız göçmen olmanın manevi ve duygusal yaralarını taşımaktadır ve sonsuza kadar da taşıyacaktır, diğerleri ise 1974 öncesine göre mali bakımdan daha kötü bir ortam içerisinde yaşamaya zorlandıkları için acı çekmektedirler. Bazıları ise adres değiştirerek mezarlıklara taşınmışlardır. Kimileri zengin olmuş, kimileri yabancı ülkelere göç etmiş ve kimileri de doğar doğmaz göçmen olmuştur. Babaları işgal edilmiş köylerden gelen çocuklar göçmen olarak vaftiz edilmişlerdir.Ancak, , bir göçmenle evlenmemiş göçmen annelerin çocukları göçmen olarak kabul edilmemişlerdir…

KIBRISLILARIN SESİ inanır ki:

  1. Sadece hayatta iken ve şiddet kullanılarak veya şiddet kullanılmadan evlerinden edilen kişiler göçmendir. Daha fazla göçmen yaratma düşüncesinin önceliğinden vazgeçmeliyiz. Önceliğimiz bu serüvenleri yaratan ortamların tekrarını önlemek olmalıdır.
  2. Göçmen sorunu sadece kapsamlı bir antlaşma ile çözülecektir. Göçmen ifadesinin politik önemi tüm mülkiyet haklarının korunması ile bağıntılı olmalıdır. Kıbrıs sorununa bulunacak çözüm içerisinde etkilenmiş tüm mülk sahibi Kıbrıs vatandaşlarına veya onların varislerine tatmin edici seçenekler sunulmalıdır.

KIBRISLILARIN SESİ – Basin Bildirisi no 7 – 18/12/2008