Basın Bildirisi (22) – 22/4/2013

By | Nisan 22, 2013

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

Basın Bildirisi

İki toplumlu “Kıbrıslıların Sesi” forumu, Kıbrıs sorununa görüşmeler yolu ile çözüm bulma sürecinden olası uzaklaşılması endişesini ifade eder ve Kıbrıs’ın güncel ekonomik ve politik zorlukları ile Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk liderliğinin sorgulanan zorlayıcı girişimleri yönlendirilerek sürecin olumlu sonuca götürülmesi gerektiğine inanmaktadır.

  1. 1. Çözüm sürecindeki tıkanıklığın, özellikle bölünmüşlüğün her iki tarafında yeni nesiller arasında farklılaşma hissini derinleştirmekte olduğu dikkate alınarak, ülkemiz halkına güvenlik, istikrar ve işbirliği imkanları sağlayacak olan adil ve kalıcı, ve daha açık ifadesi ile iki bölgeli iki toplumlu federasyonu hedefleyecek yeni tur görüşmeleri başlatmak için ciddi adımlar atılmalıdır.
  2. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’nin ifadelerindeki ciddiiyeti test etmek ve ciddi insiyatiflerin alınmasına zemin hazırlamak maksadı ile, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin AB ve BM çevrelerinde diplomatik girişim başlatmasını öneriyoruz.
  3. Bu çabalar; geçmişin kısır davranışlarının üstesinden gelmeye odaklanmalı, Türkiye ile Kıbrıslıların ortak amacı olan görüşmeler yolu ile bir çözümün başarılması ve Kıbrıs’ın munhasır ekonomik bölgesinde bulunan hidrocarbon yataklarının işletmesine Türkiyenin koymaya çalıştığı engelleri de adil bir çerçevede ortadan kaldırıcı bir anlaşmaya odaklanmalıdır.
  4. Bugünkü ekonomik kriz iklimine rağmen, Kıbrıs sorununun çözümü ekonomi üzerinde önemli olumlu katkı sağlayabilecektir. Bir çözüm sonrası kaçınılmaz olarak başlayacak olan yeniden yapılanma yatırımları cezbederek ekonomiye ivme kazandıracaktır. Askeri harcamalardan arındırılan ekonomiler ve fonların üretken aktivitelere aktarılması olumlu sinercinin örneklerindendir.
  5. Kültürümüze ve haklarımıza saygı göstererek, şimdiki ve gelecek nesillerin güven içerisinde ve övünerek yaşayacağı ortak bir ülke yaratma fırsatı yakalamak için, Kıbrıslıların vizyonlarını ve çözüm yönündeki önerilerini netleştirme zamanı gelmiştir.

Basın Bildirisi no.22 – Kıbrıslıların Sesi 22/04/2013