Basın Bildirisi (34) – 30/11/2017

By | Şubat 9, 2021

Kıbrıslıların Sesi, Kıbrıs’la ilgili son durumu değerlendirip, gelinen aşamayla ilgili olarak görüşlerini aşğıda belirtmektedir:

  1. Crans Montana’da yapılan uluslararası konferans bir kere daha açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur ki Kıbrıs sorunununa çözüm bulmaya yönelik çabaları engelleyen ana sorun ‘‘güvenlik ve garantiler’’ başlığı altındaki koundur. Türkiye’nin İttifak ve Garanti Anlaşmalarının önemininin azaldığını kabullenmemesi ve Kıbrıs topraklarında bulanan askerlerin adadan ayrılması ile ilgili son tarihin saptanmasındaki retci tavrı ve bu konularındaki ısrarcı tutumu şu anda konuşulup aşılması gereken sorunların başında gelir.
  2. Crans Montana’daki başarısızlık, adayı yeniden bütünleştirme çabalarında çok cidi bir hayal kırıklığı yaratmakla kalmamış, ayni zamanda çözüm sürecine de büyük bir gölge düşürmüştür. Politik inancın gittikçe azalması ve her iki tarafın da karşılıklı olarak birbirlerini suçlama oyununa sarılması, yurttaşlar arasında hayal kırıklığına sebebiyet vermekte ve birleşme konusunda yurttaş desteğinin nötralize/azalmasına neden olmaktadır. Tüm bunlara rağmen, iki-toplumlu grupların ve adanın her iki kesimindeki sivil toplum örgütlerinin içinde bulunulan çıkmazdan kurtulup Birleşik Federal Kıbrıs için barış ümitlerini canlı tutmaya çalışması umut ışığının sönmesini önlemekte ve bu konuda iyimser olunmasına yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda, Birleşik Kıbrıs Hemen Şimdi, Galatya Deklerasyonu/Bildirgesi, ve çoğu örgüt ve iki-toplumlu grupların desteklediği İki-toplumlu Barış Girişimi-Birleşik Kıbrıs gibi gruplar aktif olarak çalışmaktadırlar. Kıbrıs’lıların kendi geleceklerini belirlemesi ve bu konudaki düşüncelerini ifade etmelerini sınırlayan devlet ve medya kuruluşlarının etkisinden kurtarmaya yardımcı olabilecek bir başka girişim ise Respuplica! Festivalidir.
  3. Tüm bu sivil toplum katkılarının aşağıdan yukarıya doğru gelişerek bütünsel bir barış sürecine dönüşebilmesini sağlamak için, bu çaba ve girişimleri ko-ordine etmek gerekmektedir. Kıbrıslıların Sesi grubu anayasal danışma konseyi, yurttaşlar meclisi, veya çözüm isteyenler arası diyalog grupları, gibi girişim ve oluşumları desteklemekte, bunlar sayesinde de ileride sağlanacak olan anlaşmaların referanduma götürüldüğü zamanlarda geniş katılımlı yurttaş, medya, ve politikacı desteği ile başarıya ulaşacağına inanmaktadır.
  4. Crans Montana’da yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonlanması Kıbrıs Konusunun gelinen aşama itibarı ile bir devrin sonlandığını göstermektedir. İki tarafın da iyi bir hazırlık yapıp yardım istemeleri ile yeni bir girişim başlatılabileceğini ifade eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in duruşu, aslında, Kıbrıs sorununa müdahil olan tüm tarafların daha etkin katılımını ve de Güvenlik Konseyinin daha derin bir rolünü görev olarak gündeme getirmekte ve hatırlatmaktadır.
  5. Ortaya çıkacak herhangi bir uluslararası yeni girişim, uzun yıllardır siyasi yenilgilerle dolu Kıbrıs görüşmeleri kapsamında ortaya çıkan pratik bir yol haritasının uygulanmasını kapsamlı bir çözüm yönünde ele almalıdır, ve ana hedef olan iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon ile adanın yeniden birleştirilmesi yanında alternatif yöntem olarak, ana ve tali öneme sahip güven yaratıcı önlemler ile evrimsel bir yaklaşımı da dikkate almalıdır.
  6. Kıbrıslıların Sesi grubu Kıbrıs sorununda varılan bu nokta ve olumsuzluğa hemen karşı çıkılması gerektiğini dile getirmekte; yurttaşları, politikacıları ve de uluslararası toplumu, yakın bir gelecekte, hemfikir olunmuş bir çözüme ulaşılabilmesi için olumlu ve aktif olarak görev almaya davet etmektedir.

Basın Bildirisi No 34 – Kıbrıslıların Sesi – 30/11/2017