Basın Bildirisi (36) – 11/11/2019

By | Şubat 9, 2021

Kıbrıslıların Sesi, Kıbrıs konuları ile ilgili son durumu gözden geçirerek aşağıdaki sonuçlara vardı:

  1. Kıbrıs ve bölgesel sorunlar

Kıbrıs’ın doğusunda kalan bölgelerdeki çatışmalar Ortadoğu’daki jeopolitik istikrarı tehdit etmektedir. Türkiye, Erdoğan rejiminin çıkar sağlayacağı ve seçimlerde avantaj kazanacağı hiçbir siyasi, askeri ve diplomatik girişim fırsatını kaçırmamaktadır. Kıbrıs, yerel dar görüşlü güç kavgalarının yanı sıra çok katmanlı bir çıkar çatışmasının orta yerinde kalmıştır. Kıbrıslıların Sesi her iki toplumu da bu durumun içerdiği tehlikeleri değerlendirmeye ve Kıbrıs’ı etrafındaki çatışmalardan soyutlamanın ve adada barış içinde bir gelecek kurmanın tek yolunun Kıbrıs Sorununun BM Genel Sekreteri tarafından ortaya konulan çerçevede çözülmesi üzerine daha fazla gecikmeden müzakerelere başlanması olduğunu görmeye davet eder.

  1. Hidrokarbon Politikası

Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi sularında olması ihtimal hidrokarbonları arayan Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye’nin saldırganlığını alevlendirmiştir. Türkiye artık Kıbrıslı Türklerin haklarını savunduğu iddiasından vazgeçmiş, bulunabilecek gaz üzerinde ilk kez kendisi için hak talep etmektedir. Kıbrıslılar mevcut hidrokarbon politikasının çözümsüzlük devam ettiği sürece Türkiye’nin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğunu anlamalıdırlar. Bu nedenle Kıbrıslı Liderlerin ve tüm çözüm yanlısı siyasi partilerin BM parametreleri ve Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde İki Toplumlu, İki Bölgeli Federal bir çatı altında, sağlanan yakınlaşmaları dikkate alarak tüm yurttaşların çıkarına olacak şekilde barış, siyasi eşitlik ve garantörlerin müdahale haklarından arındırılmış bir ortak anlayış geliştirmeleri elzemdir.

  1. Nefret Söylemine karşı medya okur yazarlığı. Kıbrıs’ta korkuyu ve nefreti aşmak: Sosyal medyada barış söylemi

Medya ‘öteki’ hakkında konuşurken geçmişe dayalı öfke ve etnik propagandadan etkilenerek oluşturulan bir dil kullanmaktadır. Konuyu değerlendirmek ve düzeltici önlemler almak amacı ile kapsamlı medya araştırması ve akademik çalışmalar yapılmıştır. Tepkisel gazeteciler ve patronları nefret söylemini tüm iletişim araçlarına yerleştirmeyi başarmışlardır. Konferansta sunumu yapılan ‘Sessiz Nefret Projesi’ne, tez çalışmasına ve bu konulardaki eğitim ve atölye çalışmalarına referans yapılmıştır. Nefret söyleminin özellikle mülteci, etnik ve alternatif yaşam haberleri yapılırken barış ve uzlaşma metinleri ve söylemleri ile bertaraf edilmesinin, karşı tarafı kabul eden ve saygı duyan bir zemin yaratılabilmesi için önemli olduğu vurgulanmıştır. Kıbrıslıların Sesi, aktivistlerin ve akademisyenlerin, genç gazetecileri bilgilendirmeye ve barış söylemini kullanmaya teşvik etmeye yönelik tüm çabalarını destekler.

  1. Maraş konusu ve Kıbrıs sorunu

Maraş Kıbrıs Sorununun trajik bir parçasıdır. Maraşlıların evlerine dönmesine izin vermeye yönelik birkaç fırsat ‘müzakere’ süreci inadı, karşılıklı suçlama oyunları ve Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının beceriksizliği yüzünden kaçırılmıştır. Kıbrıslı Rum Maraş sakinleri birkaç farklı yerleşim bölgesine dağıtılmış ve göçmenleri bir arada tutmaya ve eve dönme ruhunu canlı tutmaya yönelik çalışma yapılmamıştır. Kıbrıslıların Sesi, Maraş konusunun derhal çözülmesinin Kıbrıs Sorununun çözülmesine katkıda bulunabileceğine inanır ve ivedi bir çözümü destekler.

  1. Lefkoşa’ya 300,000 ağaç

Kıbrıs ve özellikle Lefkoşa, küresel ısınmanın etkilerini uzun dönemli sıcak dalgaları şeklinde yaşamaya başlamış ve peyzaj yeniden şekillenmeye başlamıştır. Lefkoşa’ya 300,000 ağaç, büyük bir ağaç ekim projesini hayata geçirmek üzere, yerel yönetimler ve üniversiteler üzerinde baskı kurma ve harekete geçirmeye yönelik 2019 sonbaharında başlayan bir yurttaşlar girişimidir. Kıbrıslıların Sesi, bu girişimi, yurttaşların, felaketleri umut vaat eden değişimlere çevirmek için yerel yönetimler üzerinde ne kadar etkili olabileceklerini gösteren cesaretlendirici bir girişim olarak değerlendirir. Projeyi desteklemek için çabalarımızı birleştiriyor ve diğer şehirlerin ve toplulukların da projeyi örnek alarak benzeri girişimlerde bulunacağını umut ediyoruz.

  1. Yurttaşlar dinamikleri

Geçmiş devrimci yurttaş hareketleri (örn. Denktaş rejimini alaşağı eden büyük 2002 mitingleri, kabul edilemez kararların empoze edilmesine karşı büyük protestolar ve yeniden birleşmeye yönelik spontane girişimler) güçlerin ortak amaca yönelik birleştirilerek geniş bir yapıya dönüştürülmesi fikrini cesaretlendirici niteliktedir. Toplumlararası çalışmaları ve vizyonu olan iki toplumlu hareketlerin uzun dönemli varlığı bu yönde başarılı modellerdir. Toplumlararası ‘Enorasis’ kulübü yaklaşık 20 yıldır Kıbrıslıları bir araya getirerek, eğlence, sosyalleşme, kültürel ve benzeri aktiviteler aracılığı ile birliktelik, dostluk ve karşılıklı kabul etmeyi teşvik etmektedir. Benzeri çalışmalar yapan gruplar Kıbrısılıların Sesi, Bölünmüşlüğü Aşan Eller, Unite Cyprus Now, İki Toplumlu Koro, Home for Cooperation, iki toplumlu barış girişimi– United Cyprus ve diğer sivil toplum girişimleri vardır. Kıbrıslıların Sesi, Kıbrıs Sorunu çözümünü aşağıdan yukarıya doğru destekleyecek bir yapı kurulması yönündeki ’Kıbrıslı Yurttaşlar Meclisi’ fikrini kuvvetle destekler.

  1. Birleşik Kıbrıs Vizyonu

Çözüm ve birleşmenin faydaları ve siyasi çözümün parametreleri konusunda objektif ve doğru bilgi her iki toplumdan yurttaşlara ‘Birleşik Kıbrıs Vizyonu’ nu pratikte gösterecek ve geleceğe umut ile bakabilmelerine yardımcı olacaktır. Kaliteli araştırmalar ve pek çok yaşanmış örnek, çatışma geçiren çok toplumlu ülkelerde kalıcı barış ve işbirliği için ekonomik ve sosyal yakınlaşmanın önemli bir unsur olduğunu göstermektedir. Kıbrıslıların Sesi, yurttaşların çok toplumlu bir yapı içerisinde federal, sosyal ve siyasi yaşam vizyonunu geliştirmelerine yardımcı olacak, nefretten uzak, şeffaf ve tarafsız bilgi sunan iki toplumlu oluşumları destekler.

  1. Avrupa Birliği’nde Kıbrıslı Türklerin varlığı

Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu Üyesi seçilmesi ile Kıbrıs Türk toplumu, varlığının Avrupa Birliği içerisinde tanınması beklentisini yükseltmiştir. Kıbrıslı Türklerin sadece Avrupa’da değil, kendi ülkelerinde de, hem kuzeyde hem güneyde yıllardır yaşadıkları ‘görünmez yurttaşlık’ ın zaman içerisinde yavaş yavaş ortadan kalkması beklentisi vardır. Kıbrıslıların Sesi bu bağlamda Türkçe’nin resmi Avrupa Birliği lisanları arasına dahil edilmesi önerisinin Kıbrıslı Türklerin eşit statüde yurttaşlar olarak haklarının tanınması ve kabul edilmesinin yolunu açacağını düşünür ve bu girişime tam destek verir.

  1. Kıbrıslıların Sesi Deklarasyonu

Kıbrıslıların sesi Anastasiades ve Akıncı’ya, Guterres Çerçevesi zemininde derhal görüşmelere başlamaları ve İki Toplumlu, İki Bölgeli, Siyasi Eşitliği ve tüm yurttaşların etkin katılımını içeren Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması, garantilerin kaldırılması ve tüm yabancı orduların aşamalı olarak çekilmesi konularında anlaşma sağlamaları çağrısı yapar.

Ayrıca, siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, toplum temsilcilerine ve adanın fikir önderlerine Kıbrıs Sorunu’nun İki Toplumlu, İki Bölgeli bir Federasyon temelinde çözülmesine destek vermeleri ve bu hedeften uzaklaşılmasına izin vermemeleri çağrısı yapıyoruz.

Basın Bildirisi No 36 – Kıbrıslıların Sesi – 11/11/2019