Basın Bildirisi (38) – 11/01/2021

By | Şubat 9, 2021

Kıbrıslıların Sesi internet üzerinden bir araya gelmiş, Kıbrıs sorunu ile ilgili durum değerlendirmesi yapmış ve aşağıdaki sonuçlara varmıştır:

  1. Kıbrıs Sorununa çözüm bulma çabalarında bugüne dek karşı karşıya kaldığımız en ciddi kilitlenmeyi yaşamaktayız. Türkiye ve Ersin Tatar’ın müzakere masasına “iki devletli çözümü” taşıması ve Maraş’ın ‘açılması’ girişimi barışa ve yeniden yakınlaşmaya giden yolu dinamitlemektedir. Nikos Anastasiadis tarafından yayılan benzer fikirler de belirsizlik ve kafa karışıklığı yaratmıştır. İki devlet yaklaşımı Güvenlik Konseyi kararları ve BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu çerçeve ile çeliştiğinden, Kıbrıslıların iradesine karşı olduğundan ve gerek AB, gerekse BM tarafından kabul görmeyeceğinden imkânsız bir öneridir. Böylesi önerileri ortaya koyanların siyasi amaçları uğruna mevcut kilitlenmeyi devam ettirmek ve bölünmeyi kalıcılaştırmak için taktikler uyguladıkları açıktır. Kıbrıslıların çoğunluğunun iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyonu desteklediğini, BM’ye, AB’ye ve ilgili diğer tüm güçlere açıklamak ve Antonio Guterres’in “beş+bir” uluslararası konferansını düzenlemesi için daha aktif bir girişimde bulunmasını talep etmek sorumluluğu Kıbrıslılara düşmektedir.
  2. Siyasi eşitlik temel bir insan hakkıdır ve federal bir devlette güç paylaşımının tüm Kıbrıs yurttaşları açısından adil olmasını sağlayacaktır. Kıbrıs Sorununun sürdürülebilir çözümü BM Genel Sekreteri tarafından Crans Montana’da belirlenen çerçeveye uygun prensipler üzerine inşa edilmelidir. Bu çerçeve müzakereler sırasında elde edilen yakınlaşmaların BM kararları ve liderlerin geçmişte ulaştıkları uzlaşmalar ile birleştirilerek Kıbrıs’ın sağlam bir anlaşma ile iki toplumlu, iki bölgeli temelde birleşmesini sağlayacak yeterliliktedir.
  3. Kıbrıslıların Sesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’ne Tatar’ın siyasi taktiklerinden kendini soyutlaması ve Guterres çerçevesini ve Berlin’de uzlaşılan noktaları siyasi eşitlik, yaşam ve mülkiyet güvenliği ve her Kıbrıslının kültürel kimliğine saygıyı garanti altına alan stratejik bir anlaşma olarak koşulsuz kabul etmesi için çağrı yapar. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti güçlü bir barış kampanyası yürütmeli ve Kıbrıslılar arasındaki güveni artıracak aşağıdaki gibi önlemler almalıdır:

(a) Geçiş noktaları ilgili teknik komite aracılığı ile iki tarafın uzmanlarının belirleyeceği hijyen kuralları çerçevesinde açılmalı,

(b) AB tarafından sağlanan aşıların ilgili teknik komitenin belirleyeceği bir mekanizma doğrultusunda kuzeyde yaşayan Kıbrıs yurttaşları ile paylaşılması,

(c) Muratağa/Sandallar/Atlılar katliamının bilinen faillerini adalete teslim etme çalışmaları başlatmalı ve böylelikle savaş suçlarının karşılıklı tanınması ve tekrarlanmamasının temeli atılmalıdır.

  1. Kıbrıs sularında doğal gaz yatakları ve diğer fosil yakıtların bulunması olasılığının bir illüzyondan başka bir şey olmadığı ortaya çıkmıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin komşu ülkeler ile karşılıklı antlaşmalar imzalaması Türkiye’nin kaotik tepkilerine yol açmış ve uluslararası düşman tavırlar ortaya çıkarmıştır. Kıbrıslıların Sesi, bu siyasetin derhal terk edilmesi ve tüm komşu ülkeler ile barış ve yakınlaşma adına ilişkiler kurulması çağrısı yapar.
  2. Kıbrıslı Türklerin kitlesel protesto kültürü Kıbrıs Rum toplumunda gözlemlediğimiz sessiz tolerans kültüründen çok daha etkilidir. Bu ortak kitlesel gösterilerin düzenlenmesi önünde bir engel teşkil etmektedir. Kıbrıslıların Sesi webinar, sosyal medya kampanyası, kişisel kontaklar gibi farklı kanallar kullanılarak daha geniş kitlelere ulaşmak, iki toplumlu grupları bağlantıya geçirmek ve Kıbrıs sorununa kalıcı, barışçıl bir çözüm bulunması yönünde yurttaşların ortak mücadelesini başlatmak yönünde atılması gereken adımları saptamak üzere bir tartışma başlatmıştır.
  3. Kıbrıslıların Sesi Kıbrıs’ın birleşmesi yönünde çalışan tüm gruplara ve inisiyatiflere güçlerini birleştirmesi ve tüm Kıbrıs toplumlarından; Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Maronit, Ermeni aktivist ve fikir önderlerinden oluşacak, Yunanistan, Türkiye, İngiltere ve AB ülkelerinden yurttaşların destek vereceği bir Yurttaşlar Meclisi kurulması yönünde çağrı yapar. Bu meclis mevcut kısıtlamalar çerçevesinde uygulanabilecek stratejileri tartışıp uygulamaya koyabilmelidir. Bu stratejiler, sanal toplantılar, eylemler, AB üyesi güçlü federal kültüre sahip eşitlikçi bir gelecek Kıbrıs İnşası için kamuoyu yaratmak gibi girişimler olabilir.

Tüm Kıbrıslılar tarafından tüm Kıbrıslılar için Kıbrıs yurttaşlığı vurgusu, kalıcı barış, yeniden yakınlaşma ve tüm Kıbrıslıların ortak vatanlarında refah içerisinde birlikte yaşamasının yegâne anahtarıdır.

Basın Bildirisi No 38 – Kıbrıslıların Sesi – 11/01/2021