Basın Bildirisi (39) – 22/02/2021

By | Şubat 25, 2021

Kıbrıslıların Sesi internet üzerinden 17 Şubat 2021 tarihinde bir araya gelmiş, Kıbrıs Sorunu ile ilgili durum değerlendirmesi yapmış ve aşağıdaki sonuçlara varmıştır:

 1. Son BM Güvenlik Konseyi Kararı, Genel Sekretere, Kıbrıs Sorunu’nun ilgili BM kararları uyarınca, siyasi eşitliğe dayalı, İki Bölgeli, İki Toplumlu bir Federasyon temelinde çözümü yönünde çabalarını sürdürmek üzere verilen yetkiyi açık bir şekilde teyit etmektedir. BM Genel Sekreteri Raporu, bu hedefe ulaşmaya yönelik tüm girişimleri sıralamakta ve ilgili tarafların gerek tereddütlerinden gerek siyasi taktiklerinden kaynaklanan türbülansı da vurgulamaktadır. Bu bağlamda her iki belge de, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarını iki toplum arasındaki işbirliği dinamiklerini yeniden tesis etmek için adımlar atmaya çağırmaktadır. Bu amaçla tavsiye edilen önlemler arasında şunlar vardır:
  (a) İlgili teknik komite aracılığıyla her iki tarafın uzmanları tarafından belirlenen hijyen kurallarının uygulanması ile geçiş noktaları yeniden açılması,
  (b) AB kanalı ile ulaşılan aşının adilce paylaşılarak COVID19 ile ortak mücadele programı,
  (c) Ekonomik alanda işbirliği,
  (d) Askeri işbirliği dahil olmak üzere çeşitli güven artırıcı önlemlerin uygulanması.
  Her iki belgeden de çıkan net mesaj, Uluslararası Toplumun, Crans Montana’da BM Genel Sekreteri tarafından oluşturulan çerçeve tarafından açıklandığı şekliyle, Kıbrıs’ta İki Bölgeli, İki Toplumlu Federasyon ilkelerine dayalı kalıcı bir çözümü güçlü bir şekilde desteklediğidir. Kıbrıslıların Sesi Kıbrıslı Liderleri bu mesajı dikkatlice okumaya ve yakın zamanda düzenlenecek konferansta çözüm yönünde ciddi bir tavır ile sergilemeye davet eder.
 2. BM Genel Sekreteri’nin düzenleyeceği Uluslararası Konferans, BM’nin yerel aktörlerin taktiklerini yenecek kararlı bir girişimde bulunduğuna dair açık bir mesajdır. Garantör güçler ve AB, BM’nin belirttiği doğrultuda ve Doğu Akdeniz politikalarında çıkarlarının dengesi için stratejilerini de kapsayan bir çözüme destek verdiklerini belirtmişlerdir. Kıbrıslı Liderler, bu kez konferansın bir sonuca ulaşmak amacıyla toplandığını unutmamalılar ve Kıbrıs’ta İki Bölgeli, İki Toplumlu Federasyon ilkelerine dayalı kalıcı bir çözümü savunmaya hazır olmalıdırlar. İki Bölgeli, İki Toplumlu bir Federasyonun Kıbrıslı Rumlara Kıbrıs’ın tüm topraklarına erişim, Kıbrıslı Türklere ise AB üyeliğinin normalleşmesi aracılığı ile tüm dünyaya erişim sağlayacağından dolayı tüm Kıbrıslılar için ideal çözüm olduğunun herkes farkına varmalıdır.
 3. Tüm kurucu toplumların siyasi eşitliği, federal bir devlette olması gereken temel bir insan hakkıdır.1990 yılında 716 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı, BM GS çalışmaları kapsamında Kıbrıs Sorunu’nun çözümünde beklenen siyasi eşitliği şöyle tanımlamıştır: “… Siyasi eşitlik, tüm federal hükümet organlarında ve yönetiminde eşit sayısal katılım anlamına gelmez. Kıbrıs Devletinin federal anayasasının onaylanması veya tadil edilmesinde her iki toplumun da rızası şartı, federal Hükümetin tüm organlarına ve kararlarına her iki toplumun etkin katılımı, tek bir toplumun çıkarlarına karşı olacak adımların atılamamasının garanti altına alınması ve iki federe Devletin eşitliği ve özdeş yetki ve işlevlerine sahip olması anlamlarına gelir.”
  Kıbrıs’taki tarihsel eğilim, Kıbrıs Türk toplumunun eşitlik statüsü talep ettiği ve sayısal olarak üstün olan Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere azınlık statüsü vermek konusunda ısrar ettiği bir rekabet ile karakterize edilebilir. Kıbrıs’taki toplumların uzun süredir devam eden ayrılığı, bölünmeden ekonomik, sosyal ve siyasi çıkar sağlayan elitist grupların oluşmasına ve bu grupların federal çözümün önüne engeller koymalarına neden olmaktadır. Bu anakronik durum, çağdaş demokrasi ve adil vatandaşlık değerlerini paylaşan yurttaşların ısrarlı mücadelesiyle aşılmalıdır. İnsan haklarının uygulanması, ısrarcı plütokratik gruplara karşı halkın çıkarına hizmet edebilecek kalıcı bir çözüme ulaşmak için güçlü bir araç olabilir. Kıbrıslıların Sesi, siyasi eşitlik, özgürlük ve Federal Kıbrıs’ta güç paylaşımına etkin katılım için güçlerini birleştirecek bir vatandaş hareketini destekler.
 4. AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, vatandaşlarının Avrupalı ​​kimliğini ve bilincini güçlendirmek için Avrupa kalkınma programları aracılığıyla çeşitli kaynaklardan ve fonlardan yararlanma ayrıcalığına sahiptir. Bu bağlamda, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türklerin faydalanabileceği sağlık (ortak bir hastane), çevre (ortak güneş enerjisi santralleri), eğitim (iki dilli okullar), kültür (uluslararası etkinliklere ortak katılım) gibi ortak konularda projeler oluşturabilir. Kıbrıs Cumhuriyeti ayrıca bu fırsatlardan yararlanarak kuzeyde kalkınmayı sağlayan proje önerilerini engellemek yerine teşvik edebilir. Bu tür programlar iki toplum arasındaki güveni artıracak ve Kıbrıs Türk Toplumu’nun ekonomik kalkınmasını destekleyerek bağımsız bir yapıya kavuşmasına, Avrupa yurttaşlığı statüsünden faydalanmasına yardımcı olacaktır.
 5. Kıbrıslıların Sesi, Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin yolsuzluğa ve ifade, seyahat ve toplanma özgürlüğü gibi insan hakları ihlallerine karşı yürüyen barışçıl protestoculara uyguladığı aşırı şiddetten derin kaygı duymaktadır. Bu taktikler, benzer protestolarda kuzeyde de uygulanmaktadır. Bu tür yaklaşımlar, demokratik olmayan toplumları karakterize eder ve Avrupa Birliği’nin ilke ve değerlerini ihlâl eder. Bu tür davranışları şiddetle kınıyoruz ve yetkilileri bu uygulamayı derhal sonlandırmaya ve vatandaşlarının yasal ve insan haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz.
 6. Kıbrıslıların Sesi Kıbrıs’ın birleşmesi yönünde çalışan tüm grupların ve inisiyatiflerin güçlerini birleştirerek tüm Kıbrıs toplumlarından aktivist ve fikir önderlerinden oluşacak Yurttaşlar Meclisinin kurulmasını güçlü bir şekilde destekler. Bu Meclis, Kıbrıs’ta federal kültürün inşası için strateji ve uygulamaların desteklenmesine katkıda bulunabilir ve Kıbrıslıların Avrupa Birliği ve dünyada birlikte ve barış içinde var olmasını garanti altına alan İki Bölgeli, İki Toplumlu bir Federasyonun doğması ve yaşaması için gerekli siyasi sürece katkı koyabilir.
  Tüm Kıbrıslılar tarafından tüm Kıbrıslılar için Kıbrıs yurttaşlığı vurgusu, kalıcı barış, yeniden yakınlaşma ve tüm Kıbrıslıların ortak vatanlarında refah içerisinde birlikte yaşamasının yegâne anahtarıdır.

  Basın Bildirisi No 39 – Kıbrıslıların Sesi – 22/02/2021