Kimlik

Kıbrıslıların Sesi, sosyo-politik anlamda aktif, yurttaşlarının Avrupa değerleri olan özgürlük, demokrasi, eşitlik, sosyal adalet ve insan haklarına saygı koşullarında yaşayabildiği ortak bir çok kültürlü Kıbrıs görüşünü paylaşan yurttaşlardan oluşan iki toplumlu bir platformdur.

Kıbrıslıların Sesi, Tüm Kıbrıslıların yararına somut ve güvenilir sosyo-politik mesajlar vermeyi ve projeler uygulamayı görev bilir.

Kıbrıslıların Sesi, Nisan 2007’de, Brüksel’de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen bir çalıştay sırasında Kıbrıslı küçük bir grup tarafından başlatıldı. Orijinal gruba daha sonra kişisel kapasiteleriyle katılarak ortak hedeflere ulaşılması için katkı koyan kişiler eklendi.