Kimlik

Kıbrıslıların Sesi, tüm toplumların yurttaşlarının özgürlük, demokrasi, eşitlik, sosyal adalet ve insan haklarına saygı koşullarında yaşayabildiği ortak bir, çok kültürlü Kıbrıs görüşünü paylaşan sosyal olarak faal bir gurup Kıbrıslılardır.

Kıbrıslıların Sesi, Kıbrıslıların yararına somut sosyo-politik projeleri ele almayı ve bir alternatif, onurlu ve saygıdeğer sosyo-politik ses vermeyi amaçlar.

Kıbrıslıların Sesi, Brüksel’de Avrupalı Komisyonu ve Avrupalı Parlamentosu temsilcilerinin katıldığı bir çalıştay sırasında Nisan 2007’de bir küçük Kıbrıslı gurup tarafından başlatıldı. Üyeler aday gurubun üyelerini belirlerler. Yeni girenler kişisel kapasiteleriyle katılarak ortak hedeflere ulaşılması için katkılarını ifade ederler.