Διακήρυξη

Η Φωνή Κυπρίων:

  • Αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα πολιτών που θεωρούν την εξεύρεση λύσης του Κυπριακού μια ανάγκη που δεν επιδέχεται περαιτέρω αναβολής ή καθυστέρησης.
  • Σημειώνει ότι η άκαρπη παρέλευση του χρόνου επιδεινώνει την κατάσταση στην Κύπρο με εντάσεις και κρίσεις τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα περαιτέρω παγίωση του στάτους κβο, η οποία είναι κοινά παραδεκτό ότι εμπεριέχει τον κίνδυνο μόνιμης διαίρεσης της πατρίδας μας.
  • Αντιμετωπίζει θετικά πράξεις και θέσεις που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα στις δυο κοινότητες δημιουργώντας έτσι τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επίλυση του πολιτικού προβλήματος. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ώστε να διαμορφωθούν κοινοί στόχοι και να αναληφθούν από κοινού συγκεκριμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην προώθηση συνολικής λύσης του κυπριακού προβλήματος.
  • Εκτιμά ότι η μόνη προοπτική που παραμένει ανοικτή είναι οι αρχές που έχουν συμφωνηθεί στη μακρά διαδικασία των διακοινοτικών διαπραγματεύσεων και οποίες εκφράζονται στην ομοσπονδιακή δομή μιας ενωμένης Κύπρου με δυο πολιτικά ισότιμες γεωγραφικές πολιτειακές ζώνες, όπως καθορίζονται από τα ΗΕ και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η αναφορά σε δύο κοινότητες ουδόλως υπονοεί έλλειψη αναγνώρισης της μαρωνιτικής, της αρμενικής, και της λατινικής κοινότητας, οι οποίες συμβάλλουν ισότιμα στη διαμόρφωση της κυπριακής κοινωνίας και της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της Κύπρου.
  • Οραματίζεται μια Κύπρο που θα στηρίζεται στη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στις κοινότητες, χωρίς εντάσεις, συγκρούσεις, και αντιπαλότητες. Εργαζόμενοι για ειρήνη και δημοκρατία, σε συνεργασία αντί σε αντιπαράθεση, είναι δυνατό να οικοδομήσουμε μαζί μια πολυπολιτισμική κοινωνία μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μακριά από σοβινισμούς και εθνικιστικές εξάρσεις.
  • Εργάζεται για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού, εποικοδομητικού, και ώριμου διαλόγου για εμβάθυνση της δημοκρατίας, μακράν αναχρονιστικών τάσεων και προκαταλήψεων, δογματικών τοποθετήσεων, και εχθρικών προσεγγίσεων, το μόνο αποτέλεσμα των οποίων θα είναι η ολοκληρωτική καταστροφή της πατρίδας μας.
  • Υποστηρίζει πολιτικές συμφιλίωσης, συνεπή κοινωνικοπολιτική δράση, διαφάνεια, δημοκρατικό διάλογο, και ορθολογική αξιολόγηση του διεθνούς παράγοντα, στοιχεία που μπορούν να ορίσουν την πορεία προς ένα καλύτερο μέλλον.

Ιανουάριος 2008