Ταυτότητα

Η Φωνή Κυπρίων αποτελεί μια κοινωνικοπολιτική ομάδα ενεργών μελών της κοινωνίας των πολιτών που μοιράζονται το όραμα μιας Κύπρου κοινής πολυπολιτισμικής πατρίδας, όπου οι κάτοικοι όλων των κοινοτήτων θα μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ελευθερίας, δημοκρατίας, ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΕ.
Η Φωνή Κυπρίων απευθύνεται σε όλους τους Κυπρίους, με μια εναλλακτική, σώφρονα, και αξιόπιστη φωνή, και αναλαμβάνει συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό έργο προς όφελος ολόκληρης της Κύπρου.
Η Φωνή Κυπρίων ιδρύθηκε τον Απρίλη του 2007 από μια μικρή ομάδα Κυπρίων στη διάρκεια εργαστηρίου στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νέα μέλη, κατόπιν ονομαστικής εισήγησης παλαιών μελών, εντάσσονται στην ομάδα υπό προσωπική ιδιότητα και με τη δέσμευση να συμβάλουν στην επίτευξη των κοινών στόχων.