Ανακοίνωση (3) – 18/01/2008

By | 18 Ιανουαρίου, 2008

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESI – CYPRIOTS’ VOICE

Η Φωνή Κυπρίων είναι ένα κοινωνικό-πολιτικό φόρουμ το οποίο ιδρύθηκε το 2007 από ομάδα ενεργών μελών της κοινωνίας των πολιτών από όλες τις κυπριακές κοινότητες.

Το Φόρουμ είχε συνάντηση στη Λευκωσία τις 18 Ιανουαρίου 2008. Ανασκοπώντας την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, οι μετέχοντες εξέφρασαν τη βαθειά ανησυχία τους για την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και στις δύο κοινότητες και τις πρόσθετες δυσκολίες στην αναζήτηση λύσης που να οδηγεί στην επανένωση της χώρας μας. Ειδική αναφορά έγινε στο συνεχιζόμενο νέο κύμα εποίκων από την Τουρκία και επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι σοβαρής αλλοίωσης των δημογραφικών δεδομένων στο βόρειο μέρος της Κύπρου. Οι μετέχοντες εξέφρασαν επίσης αγωνία για την παρατηρούμενη αναζωπύρωση εθνικιστικών, ρατσιστικών, και διχοτομικών τάσεων ανάμεσα τόσο στους Ελληνοκυπρίους όσο και στους Τουρκοκυπρίους, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας των ειρηνευτικών προσπαθειών και της απογοήτευσης που επικρατεί μέσα στο λαό αναφορικά με τις προοπτικές επανένωσης.

Υπό το βάρος τέτοιων αρνητικών εξελίξεων και υπό το φως του ανανεωμένου ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας και της εξαγγελθείσας πρόθεσης για ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη λύση, οι μετέχοντες στο φόρουμ επαναβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν και να διευρύνουν τις επαφές και να εντατικοποιήσουν την προσπάθεια προς την κατεύθυνση επανένωσης στα πλαίσια διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως αυτή ορίζεται από σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Οι μετέχοντες στο Φόρουμ πιστεύουν ότι η κοινωνία των πολιτών έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει τόσο προς την κατεύθυνση επίτευξης λύσης όσο και για να καταστεί η λύση βιώσιμη. Ως εκ τούτου, τα μέλη του Φόρουμ επαναβεβαίωσαν την απόφασή τους να συνεχίσουν να εργάζονται μέσα στο λαό και στις δυο κοινότητες με στόχο την αναστροφή του αρνητικού κλίματος και την προσήλωση στο κοινό συμφέρον όλων των Κυπρίων, το οποίο συνίσταται στην επανένωση της πατρίδας μας.

Ανταποκρινόμενοι στην από μέρους της ΕΕ κήρυξη του 2008 ως έτους πολυπολιτισμικότητας, και διαπολιτισμικού διαλόγου, σημειώνουν την ανάγκη συστηματικής προσπάθειας για την ανάδειξη της πολυπολιτισμικής κληρονομιάς της Κύπρου και την πίεση για λήψη μέτρων και στις δυο πλευρές για σεβασμό και διατήρηση αυτής της κληρονομιάς.

 

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ: Ανακοίνωση αρ 3 – 18/01/2008

 

 

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESI – CYPRIOTS’ VOICE

Cypriots Voice is a sociopolitical forum formed in 2007 by a group of active members from all communities of the Cypriot civil society.

The Forum held a meeting in Nicosia on January 18, 2008. In reviewing the present situation, the participants expressed their deep concern at the deteriorating political conditions in both communities and the additional difficulties in the search for a settlement envisaging reunification of our country. Specific mention was made to the continuous arrival of the new wave of mainland Turkish settlers and to the grave consequences to the demographic changes in the northern part of the island that this issue entails. The participants also voiced their fears about the upsurge of nationalist, racist and partitionist trends in both communities as a result of the failure of the peace efforts and the frustration felt among the people with regard to reunification prospects.

In the face of such negative developments and in view of the revitalized interest of the international community and its forthcoming initiatives for a solution in Cyprus, the participants in the Forum reiterated their determination to continue their work and intensify their effort towards reunification within the framework of a bizonal bicommunal federation as set out by UN Security Council resolutions.

The Forum participants firmly believe that civil society has a substantial role to play in the direction of both reaching a solution and making it work. Thus, the members of the Forum saw the need to work among the people in both communities with the aim to reverse the negative climate and promote awareness of the common interests of all Cypriots toward the reunification of our country.

In response to the EU declaration of 2008 as the year of multiculturalism, and inter-cultural dialogue, the Forum members saw the need to set the priority of promoting the multicultural character of Cyprus’s cultural heritage and press for measures on both sides of the divide for respect and preservation of this heritage.

Cypriots’ Voice – Communiqué no 3 – 18/01/2008

KIBRISLILARIN SESİ – Basin Bildirisi no 3 – 18/01/2008