Ανακοίνωση (10) – 11/9/2009

By | 11 Σεπτεμβρίου, 2009

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

Ανακοίνωση

Η ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ απευθύνει την ακόλουθη ανακοίνωση προς τις Αρχές και τον λαό της Κύπρου:

Το Φόρουμ «Φωνή Κυπρίων», έχοντας συνέλθει κι έχοντας εξετάσει την παρούσα φάση του Κυπριακού, εκφράζει βαθειά ανησυχία για την αργή πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Έχοντας εξετάσει σε βάθος εκείνες τις πτυχές του Κυπριακού στις οποίες διαφαίνεται σημαντική απόκλιση στις θέσεις των δύο πλευρών, τα μέλη της Φωνής Κυπρίων κατέληξαν σε κοινά συμπεράσματα επί των θεμάτων που συζητήθηκαν και αποφάσισαν να τα ανακοινώσουν ώστε, τόσο οι δυο ηγέτες όσο και ο λαός της Κύπρου να προσεγγίσουν τις αποκλίνουσες θέσεις με συμφιλιωτικό συμβιβαστικό πνεύμα, προωθώντας έτσι την υπόθεση της λύσης.

  1. Νέα κατάσταση πραγμάτων: Ανεξάρτητα από το αν θα δηλώνεται ευθέως στη συμφωνία που θα υπάρξει κι από το αν θα υπάρχει νέο όνομα (και ύμνος και σημαία) της πολιτείας που θα ενσωματώσει το νέο συνεταιρισμό και μερισμό εξουσίας, δεν μπορεί να υπάρξει ακύρωση της ιδιότητας της Κύπρου ως μέλους του ΟΗΕ και ως μέλους της ΕΕ ή άλλων υποχρεώσεων της Κύπρου που πηγάζουν από την υπογραφή διεθνών συνθηκών.
 • Ανανέωση του συνεταιρισμού: Το πλαίσιο μιας διευθέτησης για ένα ανανεωμένο συνεταιρισμό έχει ήδη διαγραφεί από το ψήφισμα 1251 (Ιαν. 1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο έγινε αποδεκτό από τα δυο μέρη και το οποίο προνοεί ότι: «Μια διευθέτηση στην Κύπρο πρέπει να βασίζεται σε ένα κράτος της Κύπρου με μια μόνο κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια, με διασφαλισμένη την ανεξαρτησία και την εδαφική του ακεραιότητα, το οποίο θα αποτελείται από δύο πολιτικά ίσες κοινότητες όπως διαλαμβάνεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία, και ότι μια τέτοια διευθέτηση θα αποκλείει την ένωση ολόκληρης ή μέρους της Κύπρου με οποιαδήποτε άλλη χώρα όπως και οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης».

 

 1. Πολιτική ισότητα: Το Φόρουμ Φωνή Κυπρίων προσυπογράφει τον ορισμό του ΓΓ που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας (Ψήφισμα 716, Φεβρ. 1990) το οποίο προνοεί τα ακόλουθα: «Παρόλο που η πολιτική ισότητα δε σημαίνει ίση αριθμητική συμμετοχή (των δύο κοινοτήτων) σε όλους τους κλάδους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της διοίκησης, πρέπει να αντανακλάται μεταξύ άλλων με διάφορους τρόπους: στον όρο το ομοσπονδιακό σύνταγμα του κυπριακού κράτους να εγκρίνεται ή να τροποποιείται με τη συγκατάθεση και των δύο κοινοτήτων· στην αποτελεσματική συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων σε όλα τα όργανα και τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης· σε διασφαλίσεις που να εγγυώνται ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δε θα έχει εξουσία να υιοθετήσει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των συμφερόντων της μιας εκ των δύο κοινοτήτων· και στην ισότητα και τις ταυτόσημες εξουσίες των δύο ομοσπόνδων κρατών.»
 2. Διακυβέρνηση: Ανεξάρτητα από τη μορφή της κυβέρνησης καθώς και από την άμεση ή έμμεση (από τη Γερουσία) εκλογή των ανώτατων εκτελεστικών οργάνων της ομοσπονδίας που θα δημιουργηθεί, είναι σημαντικό να εισαχθούν εκλογικοί μηχανισμοί που θα αποθαρρύνουν εθνικιστικούς ή στενά κοινοτικούς πολιτικούς προσανατολισμούς ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνουν και θα ανταμείβουν τη μετριοπάθεια και τον πολιτειακό πατριωτισμό. Έμμεση κοινή εκλογή από τη Γερουσία, με τις ως άνω διασφαλίσεις, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά.
 3. Αρμοδιότητες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης: Θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες ομοσπονδιακές εξουσίες ώστε να διασφαλίζονται η μία και μόνη διεθνής προσωπικότητα και κυριαρχία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Κύπρου. Τέτοιες διευθετήσεις θα εγγυώνται αποτελεσματικά την ενότητα της χώρας. Αναφορικά με αυτό το θέμα, εξουσίες και αρμοδιότητες των συνιστωσών πολιτειών δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να ακυρώνουν στην πράξη τις πιο πάνω αρχές.
 4. Περιουσίες: Θα πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός ανάμεσα στα δικαιώματα των ιδιοκτητών και τη διασφάλιση της αρχής της διζωνικότητας όπως αυτή ορίζεται στο ψήφισμα 750 (Απρ. 1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο ορισμός αυτός υιοθετήθηκε από τις δύο πλευρές στις Συμφωνίες της 8ης Ιουλίου 2006 και 23ης Μαΐου 2008.
 5. Εδαφικό: Μια συμβιβαστική εδαφική διευθέτηση θα πρέπει να προνοεί τέτοια αναπροσαρμογή ώστε να τεθούν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση περιοχές όπου υπήρχε πυκνή συγκέντρωση ελληνοκυπριακού πληθυσμού πριν το 1974 ώστε να καθίσταται δυνατή η επιστροφή μεγάλου αριθμού Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Επ’ αυτού τα μέλη της Φωνής Κυπρίων συμφωνούν ότι οι πρόνοιες των χαρτών που προτάθηκαν από τα ΗΕ το 2004 θα μπορούσαν να αποτελέσουν στέρεα βάση για μια συμφωνία.
 6. Έποικοι: Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που εμπίπτουν σε ανθρωπιστικά ζητήματα (π.χ. όσοι συνήψαν μικτούς γάμους και όσοι έζησαν στη βόρεια Κύπρο για δεκαετίες), θα πρέπει να υπάρξουν πρόνοιες και κίνητρα για επαναπατρισμό των υπολοίπων ώστε να διασφαλιστεί η διακριτή πολιτιστική ταυτότητα των Τουρκοκυπρίων.
 7. Ασφάλεια και εγγυήσεις: Μια συμβιβαστική λύση αποδεκτή από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα είναι η ισχυρότερη εγγύηση και για τις δυο κοινότητες. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει η λύση αποτελεί επιπρόσθετη ουσιαστική εγγύηση της ασφάλειας σε ολόκληρη την Κύπρο κυρίως επειδή το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα καλύπτει τόσο τις διακοινοτικές σχέσεις όσο και τις σχέσεις της Κύπρου ως συνόλου με την Τουρκία και την Ελλάδα. Σε ότι αφορά τη Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960, η Φωνή Κυπρίων θεωρεί ότι αυτό το θέμα δεν θα πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο σε μια τελική λύση αν όλα τα άλλα ζητήματα συμφωνηθούν, νοουμένου ότι θα υπάρξουν κάποιες δομικές αλλαγές στη Συνθήκη.
 8. Κύπρος και Τουρκία: Δεδομένου ότι μια επανενωμένη, αποστρατικοποιημένη, ανεξάρτητη ομοσπονδιακή Κύπρος δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αποτελέσει απειλή κατά της Τουρκίας ή άλλης γειτονικής χώρας, η Φωνή Κυπρίων συμφωνεί ότι δεν θα πρέπει να θυσιαστούν συμφέροντα του κυπριακού λαού ως συνόλου στο βωμό μιας αναχρονιστικής συγκρουσιακής αντίληψης των στρατηγικών συμφερόντων της Τουρκίας.
 9. Τουρκική θέση: Η θέση της Τουρκίας που διατυπώθηκε στην 47η συνάντηση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας, τις 19 Μαϊου 2009, ότι, «σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο και τη φύση του Κυπριακού ζητήματος, θα πρέπει, στα πλαίσια της λύσης, να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση Ελλάδας και Τουρκίας στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων βασικών ελευθεριών (διακίνηση προσώπων, κεφαλαίων, αγαθών, και υπηρεσιών) δεν αντιμετωπίζεται θετικά ούτε από τους Ελληνοκυπρίους ούτε από τους Τουρκοκυπρίους, ούτε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ούτε από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Φωνή Κυπρίων θεωρεί ότι εμμονή της Τουρκίας σε αυτή τη θέση δεν συμβάλλει εποικοδομητικά στη θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων.
 10. Προετοιμασία της κοινής γνώμης: Η Φωνή Κυπρίων καλεί τους δύο ηγέτες να εργαστούν συστηματικά και με συνέπεια προς την κατεύθυνση προετοιμασίας της κοινής γνώμης για το ομοσπονδιακό μοντέλο το οποίο έχουν ήδη συμφωνήσει.

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ: Ανακοίνωση αρ 10 11/9/2009