Ανακοίνωση (13) – 25/4/2010

By | 25 Απριλίου, 2010

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

Ανακοίνωση

Το Δικοινοτικό Φόρουμ «Φωνή Κυπρίων» μετά από διήμερη συνάντηση στον Αγρό συζήτησε και ανάλυσε:

 • τις προοπτικές λύσης μετά την εκλογή του Ντερβίς Έρογλου ως του νέου ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας και κατά συνέπεια του Τουρκοκύπριου διαπραγματευτή στις διακοινοτικές συνομιλίες, και
 • τις πολιτικές και πρακτικές επιπτώσεις της πρόσφατης απόφασης του ΕΔΑΔ σχετικά με το περιουσιακό, και την επανεμφάνιση του «κανονισμού για το απευθείας εμπόριο»,
 • και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
 1. Μετά από τεκμηριωμένη ανάλυση των δημοσκοπήσεων σχετικά με τις στάσεις των Τουρκοκυπρίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, πιστεύουμε ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα παραμένει προσηλωμένη στην πολιτική βούληση για άμεση και βιώσιμη λύση που θα οδηγήσει στην επανένωση της χώρας μας.
 2. Παρά τις προηγούμενες θέσεις του Ντερβίς Έρογλου, σημειώνουμε την ετοιμότητα που εκφράζεται στην επιστολή του της 23ης Απριλίου 2010 προς τον ΓΓ του ΟΗΕ για συνέχιση των συνομιλιών «από το σημείο που παρέμειναν […] σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν της 23ης Μαΐου 2008». Σημειώνουμε επίσης με μεγάλη ανησυχία την «προσέγγιση δύο κρατών» στην ίδια επιστολή, που δεν θα πρέπει να επικρατεί στο μέλλον των διαπραγματεύσεων. Αν η «προσέγγιση δύο κρατών» προέρχεται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Τουρκίας, ή αν είναι η θέση του Έρογλου, τότε δεν θα είναι βοηθητική για οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα καθοδηγείται από παρατηρήσεις του Έρογλου όπως «Οι δύο πλευρές, έχουν στη διάθεση τους, ένα σταθερό κεκτημένο των ΗΕ, μετά από δεκαετίες διαπραγματεύσεων υπό τη μορφή καθορισμένων παραμέτρων και όγκου εργασίας…»
 3. Αναμένουμε την εντατικοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας προς το τέλος του 2010.
 4. Υπό το πρίσμα της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας και την δηλωμένη δέσμευση τους για λύση στην Κύπρο, αναμένουμε μια πιο ενεργή συμμετοχή των κυβερνήσεων της Τουρκίας και της Ελλάδας μαζί με τη διεθνή κοινότητα, στις προσπάθειες για άρση όλων των εμποδίων που παρακωλύουν μια γρήγορη λύση. Αναμένουμε επίσης συνέχιση των προσπαθειών υπό την αιγίδα των ΗΕ καθώς και την ενεργό συμμετοχή της ΕΕ.
 5. Όσον αφορά στην αυτόματη επανεμφάνιση του «κανονισμού για το απευθείας εμπόριο» στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καλούμε τους ενδιαφερομένους να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσε να υπονομεύσουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Αυτό που έχει σημασία για τη Φωνή Κυπρίων είναι η επίτευξη της οικονομικής ενσωμάτωσης εντός της Κύπρου και της ΕΕ. Η διάνοιξη των τουρκικών λιμανιών για την Κύπρο, παράλληλα και σε συνδυασμό με την προετοιμασία του εδάφους για ελεύθερο εμπόριο σε ολόκληρο το νησί θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποτελεσματική οικονομική συνεργασία, κοινοπραξίες και οικονομική ενσωμάτωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Τέτοιες εξελίξεις θα δημιουργήσουν αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο κοινοτήτων, θα βελτιώσουν τις σχέσεις των κοινοτήτων με την Τουρκία και θα διευκολύνουν τη λύση.
 6. Όσον αφορά στο περιουσιακό, εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για το γεγονός ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος λόγω της περιχαράκωσης των διαπραγματευτών σε θέσεις που ήταν ασύμβατες από την αρχή. Η απόφαση του ΕΔΑΔ, παρά τις επικρίσεις σε επιμέρους πτυχές της, μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία καθώς, όπως τόνισε το Δικαστήριο, το πρόβλημα «θα πρέπει να επιλυθεί όταν όλα τα μέρη αναλάβουν πλήρη ευθύνη για την επίτευξη λύσης σε πολιτικό επίπεδο».
 7. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις. Αυτό θα διευκολύνει την ενεργό συμβολή της κοινωνίας των πολιτών και στις δύο κοινότητες.
 8. Καλούμε τους δύο ηγέτες να προσεγγίσουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με ένα πνεύμα win-win με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών του λαού της Κύπρου στο σύνολο του, και άρα σύμφωνα με την αρχή της ΕΕ «ενότητα στην πολυμορφία».
 9. Καλούμε επίσης τους ηγέτες να λάβουν υπόψη τους το έργο και τη συμβολή των μη-κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα στην οικοδόμηση ειρήνης και κοινωνική αλλαγή.

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ: Ανακοίνωση αρ 13 – 25/4/2010