Ανακοίνωση (16) – 17/4/2011

By | 17 Απριλίου, 2011

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

Ανακοίνωση

Ο δικοινοτικός φορέας «Φωνή Κυπρίων», συζήτησε την τρέχουσα κοινωνικο-πολιτική κατάσταση και ιδιαίτερα την εξέγερση των τουρκοκυπρίων στο βόρειο τμήμα του νησιού, και κατέληξε στις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό δεν παρουσιάζουν σημεία προόδου προς μια θετική κατάληξη. Καλούμε την κοινωνία των πολιτών να αναλάβει πρωτοβουλίες προς τα τοπικά και διεθνή κέντρα αποφάσεων ώστε να βοηθήσουν τις προσπάθειες για μια πολιτική συμφωνία στο Κυπριακό Πρόβλημα
  2. Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ πρέπει να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία τόσο από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και από την κοινωνία των πολιτών, για να δημιουργηθεί δυναμική για την επίλυση του πολιτικού μας προβλήματος, ενεργώντας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά θέσμια και στο πνεύμα της πολιτικής και κοινωνικής συνοχής. Η Φωνή Κυπρίων καλεί την κοινωνία των πολιτών σε συνεργασία προκειμένου να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ευρώπη μπορεί να συμβάλει ενεργά για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος.
  3. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη μία ρύθμιση η οποία θα εντάσσει την βόρεια Κύπρο στο πλαίσιο της Τελωνειακής Ένωσης της ΕΕ. Αυτό θα οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα οικονομικής ολοκλήρωσης και αλληλεξάρτησης στο νησί και θα φέρει τις δύο κοινότητες πιο κοντά την μια στην άλλη και μαζί με τις χώρες της ΕΕ. Τα λιμάνια στην βόρεια Κύπρο θα πρέπει να λειτουργήσουν υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία πρέπει να ανοίξει τα λιμάνια της σε πλοία υπό Κυπριακή σημαία. Αυτό θα ωφελήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για υλοποίηση της de facto τελωνειακής ένωσης, δημιουργώντας οικονομική ολοκλήρωση που θα θέσει μια ισχυρή υποδομή για ομοσπονδιακή λύση.
  4. Ο λαός της Κύπρου και ιδιαίτερα η νέα γενιά έχει χάσει την πίστη τους στο πολιτικό κομματικό σύστημα και έτσι απαξιώνεται η συμμετοχή των νέων στα κοινά. Η Φωνή Κυπρίων, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να επιστήσει την προσοχή της διοίκησης του τόπου καθώς και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών της Κύπρου. Για το σκοπό αυτό θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανάληψη δράσης που θα βελτιώσει την καθημερινή ζωή του λαού, π.χ. λειτουργία των συστημάτων τηλεφωνίας, οδική σήμανση και δημόσια έγγραφα στις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας
  5. Η Διαδηλώσεις Κοινοτικής Ύπαρξης στη βόρεια Κύπρο υπογραμμίζουν ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα έχει βαθιές ανησυχίες σχετικά με τη συνέχεια της ύπαρξης της και οι δημογραφικές αλλαγές στη βόρεια Κύπρο αποτελούν μια σοβαρή απειλή. Έτσι, εκτός και αν το κυπριακό πρόβλημα επιλυθεί επειγόντως, η ύπαρξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας θα είναι υπό κίνδυνο και η μη-λύση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη διαίρεση
  6. Για άλλη μια φορά Φωνή Κυπρίων καλεί όλες τις ΜΚΟ και στις δύο κοινότητες να κάνουν ότι είναι δυνατόν για να ενθαρρύνουν τις ηγεσίες τους για σύντομη λύση. Επίσης καλεί τη διεθνή κοινότητα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για σύντομη λύση. Τώρα είναι η ώρα για μια Ενωμένη Ομοσπονδιακή Κύπρο.

Φωνή ΚυπρίωνΑνακοίνωση αρ 16 – 17/04/2011