Ανακοίνωση (17) – 14/7/2011

By | 14 Ιουλίου, 2011

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

Ανακοίνωση

Ο δικοινοτικός φορέας «Φωνή Κυπρίων», επανεξέτασε τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και κατέληξε στις ακόλουθες τοποθετήσεις:

  1. Τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα, που οδήγησαν σε έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας στο νότιο τμήμα της Κύπρου, έδωσαν την ευκαιρία για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Παραμερίζοντας στενά πολιτικά κριτήρια, οι δύο πλευρές βρήκαν τάχιστα μια πρακτική φόρμουλα που επιτρέπει στην τουρκοκυπριακή κοινότητα να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στην ελληνική κυπριακή κοινότητα. Αυτό αποτελεί τρανό παράδειγμα προς μίμηση για όλες τα θέματα των διακοινοτικών συνομιλιών.
  2. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις συστάσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κατά την πρόσφατη συνάντηση στη Γενεύη, καλεί τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση και να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτευχθεί μια διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος κατά τη διάρκεια της επόμενης φάση των διακοινοτικών συνομιλιών. Η «Φωνή Κυπρίων », πιστεύει ότι τα ψηφίσματα του ΟΗΕ παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο εντός του οποίου μια διευθέτηση μπορεί να επιτευχθεί.
  3. Εν όψει της προοπτικής ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, η «Φωνή Κυπρίων» εκφράζει την ευχή για επίτευξη μέχρι τότε μιας μόνιμης διευθέτησης. Ένα τέτοιο θετικό αποτέλεσμα θα επιτρέψει σε μια ενωμένη Κύπρο να ασκήσει τα καθήκοντα της Προεδρίας με τη συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων. Ταυτόχρονα, η «Φωνή Κυπρίων », εκφράζει την ανησυχία ότι παράλειψη εκ μέρους των δύο πλευρών να καταλήξουν σε συμφωνία θα καταστήσει την προοπτική της εξεύρεσης συμβιβασμού στο μέλλον ακόμα πιο δύσκολη.
  4. Η «Φωνή Κυπρίων», εκφράζει περαιτέρω βαθιά ανησυχία για το ενδεχόμενο αφανισμού που αντιμετωπίζει η τουρκοκυπριακή κοινότητα, ως άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής μεταφορά πληθυσμού από την Τουρκία στην Κύπρο. Η πολιτική αυτή, που καταρτίζεται και εφαρμόζεται από την Τουρκία, είναι αντίθετη προς τις συμβάσεις της Γενεύης και στοχεύει στην μετατροπή της τουρκοκυπριακής κοινότητας σε μια μειονότητα.
  5. Η «Φωνή Κυπρίων» υποστηρίζει ότι η οικονομική ολοκλήρωση μπορεί να βοηθήσει την προσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η ενσωμάτωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας με βάση την τελωνειακή ένωση που θα ισχύει τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια τέτοια περίπτωση τα λιμάνια της βόρειας Κύπρου θα μπορούσαν να λειτουργήσει υπό την εποπτεία της ΕΕ, ενώ η Τουρκία θα μπορούσε να ανοίξει τα λιμάνια της στα κυπριακά πλοία. Μια σωστή διαπραγμάτευση μιας τέτοιας ρύθμισης, θα είχε αποτελέσματα προς όφελος όλων των εμπλεκομένων πλευρών.
  6. Η «Φωνή Κυπρίων» Φόρουμ υποδεικνύει την ανάγκη για άμεση λήψη πρακτικών μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να προωθήσουν την εμπιστοσύνη και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών. Τα ονόματα των δρόμων και οι κυβερνητικές επιγραφές θα πρέπει να παρουσιάζονται και στις δύο επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελληνικά και Τούρκικα. Τα έντυπα αίτησης και τα άλλα επίσημα έγγραφα θα πρέπει να διατίθενται στην ελληνική και τουρκική. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να συνδεθούν τα τηλεφωνικά συστήματα στο νησί. Η σημερινή κατάσταση η οποία εμποδίζει την τηλεφωνική επικοινωνία έχει καταντήσει εδώ και πολύ καιρό αναχρονιστική.
  7. Τέλος, η «Φωνή Κυπρίων» καλεί την πολιτική ηγεσία και στις δύο κοινότητες να εξηγήσουν στην κοινή γνώμη τη φύση της υπό διαπραγμάτευση διευθέτησης και καταστήσουν σαφή τα αμοιβαία οφέλη που θα προκύψουν από μια μόνιμη και ειρηνική λύση. Οι ηγέτες των δύο πλευρών πρέπει συνεπώς να συμφωνήσουν τάχιστα σε ένα δικοινοτικό πρόγραμμα προώθησης πολιτικής, πολιτιστικής και ψυχολογικής ενάργειας των Κυπρίων ως πολίτες μιας Ενωμένης Ομοσπονδιακής Κυπριακής πολιτείας. Φωνή Κυπρίων – Ανακοίνωση αρ17 – 14/07/2011
  8.