Ανακοίνωση (23) – 16/7/2013

By | 16 Ιουλίου, 2013

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

www.cypriots-voice.eu

Ανακοίνωση

Το δικοινοτικό φόρουμ “ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ” εξέτασε τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και ανέδειξε τα ακόλουθα κρίσιμα σημεία που αφορούν τις προσπάθειες για μια διευθέτηση του Κυπριακού μέσω διαπραγματεύσεων.

 1. Οι καταστροφικές επιπτώσεις στα εισοδήματα των πολιτών που προκλήθηκαν τόσο από κακοδιαχείριση των καταθέσεών τους από τις κύριες τράπεζες όσο και από αναποτελεσματική κρατική εποπτεία των δημόσιων οικονομικών, αναμένεται να οδηγήσουν σε βαθιά οικονομική ύφεση. Οι επιπτώσεις αυτές πρέπει να ανατραπούν με ενεργοποίηση επαρκών μηχανισμών προς διαφανή και αυστηρή επιτήρηση όλων των σχετικών παραγόντων, προκειμένου να οδηγήσουν τη χώρα να ξεπεράσει την περιοριστική εξάρτηση από διεθνή ταμεία και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία. Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει:β)   Να λειτουργήσει με προσεκτική στρατηγική διαίσθηση, όσον αφορά την εκμετάλλευση των υπεράκτιων υδρογονανθράκων με τη δέουσα προσοχή στα γεωστρατηγικά συμφέροντα όλων των δυνάμεων που εμπλέκονται σε αυτό το ευαίσθητο θέμα.δ)   Η επιστημονική χρήση ηλιακής ενέργειας, η οποία έχει παραμεληθεί μέχρι τώρα για χάρη στενών υποκειμενικών συμφερόντων, πρέπει να προωθηθεί χωρίς καθυστέρηση. Οι αρχές και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξουν την έρευνα και την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ούτως ώστε η Κύπρος να ενταχθεί στη διεθνή πρωτοπορία στον τομέα της αειφόρου εκμετάλλευσης ενεργειακών πηγών.
 2. γ)   Σε συνδυασμό με μια διευθέτηση του Κυπριακού, πιθανή μεταφορά του φυσικού αερίου μέσω αγωγών που διέρχονται από μέσω Τουρκίας, θα πρέπει να γίνει μόνο σε απόλυτη ισορροπία με τους διεθνείς παίκτες που αλληλεπιδρούν, κατά τρόπον που να εξουδετερώνει οποιαδήποτε επικυριαρχική προσπάθεια που η Τουρκία θα μπορούσε να επιχειρήσει δεδομένης της συνήθους συμπεριφοράς της.
 3. α)   Να μεταφέρει στην κοινωνία με σαφήνεια όλες τις διαθέσιμες βιώσιμες επιλογές για την εφαρμογή ρεαλιστικών μέτρων που θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη
 4. Μια διευθέτηση του Κυπριακού μέσω διαπραγματεύσεων, θα προκαλέσει οικονομική και πολιτική δυναμική, που θα πολλαπλασιάσει τις πολιτικές προοπτικές, τόσο τοπικά όσο και στη διεθνή σφαίρα που μας περιβάλλει. Μια συμφωνία με την Τουρκία θα πρέπει να διασφαλίζει πραγματική διευθέτηση όλων των σχετικών ζητημάτων και όχι απλά εξομάλυνση των σχέσεων. Τα οφέλη που θα μπορούσε να επιφέρει η λύση, στο πλαίσιο της παρούσας συγκυρίας, περιλαμβάνουν:β)   Η συμμετοχή της Τουρκίας σε μια διεθνή κοινοπραξία επί ίσοις όροις με την Κυπριακή Δημοκρατία για πώληση φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω αγωγού που θα διέρχεται από το έδαφός της Τουρκίας.δ)   Άμεση εξοικονόμηση από τη χρήση του τουρκικού εναέριου χώρου και των λιμένων και τις συναφείς συνέργειες επί του τουρισμού και διαμετακομιστικού εμπορίου.
 5. ε)   Μακροπρόθεσμο θετικό αποτέλεσμα από τη μεταφορά νερού και ηλεκτρικής ενέργειας από την Τουρκία σε συγκριτικά πολύ χαμηλότερο κόστος.
 6. γ)   Η αποκατάσταση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών, ακόμη και μόνο στα Βαρώσια ως άμεσο μέτρο, θα προκαλέσει εκπληκτικές χρηματοοικονομικές ροές στην οικονομία ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ανοικοδόμησης, καθώς και τις σχετικές διεθνείς επενδύσεις που θα προσελκύσει η οικονομική σταθερότητα.
 7. α)   Θετικές επιδράσεις και στα δύο τμήματα του νησιού που βρίσκονται τώρα κάτω από ανάλογες οικονομικές πιέσεις.
 8. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που είχαν σκοπό να φέρουν κοντά τις δύο κοινότητες έχουν φθάσει σε αδιέξοδο. Η πολιτική αδιαφορία, η οικονομική αδράνεια και η πρακτική παρεμβολής διοικητικών δυσκολιών, προκάλεσε δραματική μείωση της διέλευσης των ατόμων από την πράσινη γραμμή. Παράλληλα, οι στατιστικές των ανταλλαγών αγαθών μέσω του κανονισμού της πράσινης γραμμής δείχνουν απώλεια εμπορικών συναλλαγών σε ποσοστό πάνω από 50%. Η διακίνηση ανθρώπων και αγαθών ανάμεσα στις δύο κοινότητες θα πρέπει να ενισχυθεί με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αναληφθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να κρατήσουν ζωντανό αυτό το δίαυλο της διακοινοτικής συνεργασίας.
 9. Το θέμα των περιουσιών είναι υψίστης σημασίας για τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Το γεγονός ότι το 40% της ιδιωτικής έκτασης περιουσιών είναι απροσπέλαστη από τους ιδιοκτήτες τους, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αξιοποιηθούν νόμιμα, αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη της οικονομίας σε όλο το νησί. Μια διευθέτηση του Κυπριακού μπορεί να προσφέρει μια διαρκή λύση για το περιουσιακό και, ταυτόχρονα, θα τοποθετήσει στην αγορά αφθονία ακινήτων, επιφέροντας ισχυρή ώθηση στην οικονομία. Υπήρξε διεξοδική συζήτηση μέχρι τώρα, έγκριτα έγγραφα δημοσιεύθηκαν, νομικές αρχές καθορίστηκαν από τα δικαστήρια, ιδίως από την ΕΔΑΔ, καθώς και διάφορες πρακτικές ιδέες έχουν προταθεί. Όλα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από εμπειρογνώμονες για να προετοιμάσουν ένα μοντέλο διευθέτησης περιουσιών που μπορεί να καλύπτει την πλειοψηφία των περιπτώσεων διευκολύνοντας έτσι τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε λύση γι’ αυτό το πολύπλοκο θέμα.
 10. Η εμφάνιση εθνικιστικών κινημάτων έχει πρόσφατα προστεθεί στην αυξανόμενη αδιαφορία και έλλειψη πίστης των πολιτών για την ενοποίηση της χώρας μας . Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να αποκαλυφθούν και να αντιμετωπισθούν με γνήσια επιχειρηματολογία προκειμένου να εξουδετερωθούν πιθανές καταστροφικές παρεμβάσεις κατά τη διαδικασία μιας διευθέτησης του Κυπριακού. Η Φωνή Κυπρίων προτίθεται να ξεκινήσει μια δυναμική εκστρατεία για να διαφωτίσει τα οφέλη μιας διευθέτησης και να εντοπίσει τα μειονεκτήματα της μη λύσης.
 11. Η αποκατάσταση των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένα παράδειγμα μιας διαδικασίας η οποία, αν και εμποδίζεται από τις δυνάμεις της αρνητικότητας και από τις δύο πλευρές, έφερε καρποφόρα αποτελέσματα, με σκληρή μεθοδική, και ανοιχτόμυαλη εργασία της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής που λειτουργεί στα πλαίσια των διακοινοτικών διαπραγματεύσεων. Τα αποτελέσματα απέδειξαν την ικανότητα των κοινοτήτων να συνεργαστούν και να επιτύχουν αποτελέσματα κοινής αξίας και κοινής εκτίμησης, έξω από μικρότητες και πολιτικές δολοπλοκίες
 12. Ο αγώνας για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και των δύο κοινοτήτων που προέκυψαν από όλες τις συγκρούσεις από το 1963, αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας και ευγενούς πρωτοβουλίας που ανέλαβε μια χούφτα ατόμων που προσέτρεξαν να βοηθήσουν τα εντεταλμένα θεσμικά όργανα. Ο προσδιορισμός της τύχης ενός αγνοουμένου είναι επαρκής για να απαλύνει τον πόνο των συγγενών, καθώς θεωρείται πολύτιμη πληροφορία στην αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με την τύχη των αγαπημένων τους.
 13. Η Φωνή Κυπρίων θεωρεί ότι ο ρόλος της είναι υψίστης σημασίας στη δημιουργία ενός γόνιμου θεμέλιου για την επιτυχία μιας διευθέτησης του Κυπριακού. Για το σκοπό αυτό καλούμε σε συνεργασία τις κύριες πολιτικές δυνάμεις που αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, να εργαστούν ενάντια στα εμπόδια που συνήθως εγείρονται από περιθωριακές πολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης για μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων στη βάση της διζωνικής ομοσπονδίας σύμφωνα με αρχές του ΟΗΕ.

Ανακοίνωση αρ. 23 – Φωνή Κυπρίων 16/7/2013