Ανακοίνωση (25) – 14/2/2014

By | 14 Φεβρουαρίου, 2014

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

www.cypriots-voice.eu

Ανακοίνωση

Η δικοινοτική πλατφόρμα «Φωνή Κυπρίων», αφού εξέτασε την τρέχουσα κατάσταση στo Κυπριακό πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άμεση ανάγκη για ανάληψη δράσης τόσο στο επίπεδο των πολιτικών καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, και προτείνει τα ακόλουθα :

  1. Η κοινή διακήρυξη και τα εμπόδια της διευθέτησης: Η Φωνή Κυπρίων συμφωνεί με την κοινή διακήρυξη που επιτεύχθηκε μεταξύ των μερών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό υπό τις καλές υπηρεσίες του ΟΗΕ και με τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας. Πιστεύουμε ότι είναι πρωταρχική ανάγκη οι πολιτικοί και οι απλοί πολίτες των δύο τμημάτων της Κύπρου να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για την προετοιμασία της κοινωνίας προς το σκοπό να υποστηριχτεί η επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων υπό το πνεύμα της κοινής δήλωσης, καθώς με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τις συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου του 1977 και του 1979, το σχέδιο του ΟΗΕ για μια συνολική λύση και τη συμφωνία του 2008 σχετικά με την ομοσπονδιακή δομή της Νέας Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Κύπρου και της ισοτιμίας των δύο συνιστωσών πολιτειών
  2. Στη νέα διαδικασία πιστεύουμε ότι η ηγεσία της διαπραγματευτικής ειδικής ομάδας, πρέπει να προσεγγίσει το Κυπριακό πρόβλημα έξω από τα κοινότυπα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι δύο πλευρές , με καινοτομική σκέψη , συμφωνήσουν να μην επικεντρωθούν στο πρόβλημα και τις διάφορες διαφωνίες που έχουν μέχρι σήμερα, αλλά στη λύση του προβλήματος. Ως εκ τούτου, στην προσπάθεια να σχηματίσουν μια κοινή πρόταση οι δύο πλευρές πρέπει να εργαστούν για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω ταυτόχρονης ικανοποίησης βασικών πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων της κάθε πλευράς .
  3. Ευρω- εκλογές και η Κύπρος : Οι προσεχείς εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα μέρη στη Κύπρο ως μια ευκαιρία για να αναδείξουν τη σημασία της συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων στη διαδικασία. Τα πολιτικά κόμματα και οι ομάδες θα πρέπει να εργαστούν προς την κατεύθυνση της παροχής κινήτρων στους Τουρκοκύπριους να εργαστούν για την εκλογή δύο Τουρκοκυπρίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τονίσουν την ανησυχία τους για την απομόνωσή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και να καθορίσουν τη δέσμευσή τους να συμμετέχουν ενεργά στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Υπό τις συνθήκες ανωμαλίας που εξακολουθούν να επικρατούν στη χώρα μας, η Φωνή Κυπρίων πιστεύει ότι οι εκλογές μπορεί να πραγματοποιηθούν σε εκείνες τις περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρος ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (πρωτόκολλο 10 , άρθρο 2 ) . Για τους σκοπούς των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εθνική εκλογική περιφέρεια διαχωρίζεται σε περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες όπως εφαρμόζεται σήμερα στο Βέλγιο, τη Γαλλία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Κύπρος θα πρέπει να χωρίσει την εκλογική της περιφέρεια σε δύο εκλογικές περιφέρειες. Στο ελληνόφωνο εκλογικό σώμα και στο τουρκόφωνο εκλογικό σώμα . Η παρουσία των Τουρκοκυπρίων ως βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου θα μπορούσε να σφραγίσει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής κοινότητας για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον διασφαλισμένο κάτω από την έννοια της ασφάλειας που παρέχει η συμμετοχή ως αναπόσπαστο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
  4. Συνεργασία για την Κύπρο: Η Φωνή Κυπρίων πιστεύει ότι οι απαιτήσεις της κοινωνίας έχουν αλλάξει την πολιτική κουλτούρα της πολιτικής ελίτ στην Κύπρο προς μια πραγματικά πατριωτική φιλοκυπριακή προσέγγιση, και ως εκ τούτου όλα τα μέρη μπορούν να εργαστούν από κοινού για να φθάσουν σε αποτελέσματα στα περισσότερα θέματα για να επωφεληθούν όλοι . Για το σκοπό αυτό καλούμε σε συνεργασία των κύριων πολιτικών δυνάμεων που αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, και θα πρέπει όλοι να εργαστούν επιμελώς προς την αποδοχή και την εφαρμογή μιας συμφωνημένης λύσης που μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας
  5. Ανακοίνωση αρ. 25 – Φωνή Κυπρίων 14/2/2014