Ανακοίνωση (29) – 7/12/2014

By | 7 Δεκεμβρίου, 2014

Η Φωνή Κυπρίων ζητά επείγουσα επίλυση

Η δικοινοτική πλατφόρμα «Φωνή Κυπρίων», αφού εξέτασε διεξοδικά όλες τις βασικές πτυχές του κυπριακού προβλήματος και ιδιαίτερα τη σημερινή κρίση που προκλήθηκε από τη δραστηριότητα του ερευνητικού σκάφους Barbaros στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου καθώς και την επακόλουθη αναστολή των διαπραγματεύσεων, κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

  1. Πρέπει να αναληφθούν συντονισμένες προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να καταστεί δυνατή η άμεση επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας για αποτροπή των σοβαρών κινδύνων που εμπλέκονται στη συνεχιζόμενη κρίση. Μια ολοκληρωμένη λύση αποτελεί περισσότερο από ποτέ επείγουσα ανάγκη. Το status quo δεν είναι στατικό. Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα καταστήσει την εφαρμογή μιας λύσης πολύ πιο δύσκολη.
  2. Η περιοχή γύρω από την Κύπρο είναι εξαιρετικά ασταθής. Η Κύπρος και ιδίως η Τουρκία , θα μπορούσαν να επωφεληθούν μετά από μια διευθέτηση και να συμβάλουν στη σταθερότητα στην περιοχή.
  3. Οι διαπραγματεύσεις του κυπριακού εξακολουθούν να διεξάγονται σύμφωνα με τις άκαρπες τακτικές της δεκαετίας του 1960 και του 1970 με δυσπιστία, μίσος, εκδικητικότητα. Ο κόσμος έχει αλλάξει και οι κοινότητες στην Κύπρο έχουν επίσης αλλάξει. Η Κύπρος έχει γίνει μέλος της ΕΕ, και αν και το κεκτημένο της ΕΕ έχει ανασταλεί στο Βορρά, οι Τουρκοκύπριοι έχουν γίνει πολίτες της ΕΕ. Έστω και περιορισμένη, υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων διαμέσου της Πράσινης Γραμμής, καθώς και περιορισμένο ελεγχόμενο εμπόριο. Με βάση τις νέες συνθήκες πρέπει να εφαρμοστεί νέο πρότυπο με στροφή προς την εμπιστοσύνη, την κατανόηση και τη συγχώρεση, προκειμένου να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
  4. Η Φωνή Κυπρίων, αφού εξέτασε μία προς μία όλες τις πτυχές του κυπριακού προβλήματος λαμβάνοντας υπόψη και όλα όσα έχουν συμφωνηθεί καθώς και τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί κατά τη μακρά διαδικασία των διαπραγματεύσεων, πιστεύει ότι ο βασικός κορμός της λύσης έχει ήδη συμφωνηθεί. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ενσωματωθούν όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα «σχέδιο λύσης» και στη συνέχεια να γίνει προσπάθεια να συμπληρωθούν ενδεχόμενα κενά και να συζητηθούν με καλή θέληση και εμπιστοσύνη τυχόν αποκλίσεις που ενδεχομένως θα εξακολουθούν να υπάρχουν.
  5. Στο ακανθώδες ζήτημα της ιδιοκτησίας, έχοντας κατά νουν ότι η ζωή και η πράξη θα δημιουργήσει τις συνθήκες που ικανοποιούν την ανάγκη οι Τουρκοκύπριοι να έχουν μια σαφή πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιοκτησίας γης στη συνιστώσα πολιτεία τους, η Φωνή Κυπρίων πιστεύει ότι αυτό είναι ένα θέμα όπου τα άτομα έχουν να διαδραματίσουν τον κύριο ρόλο. Αντί να χρησιμοποιείται η προσέγγιση μιας φόρμουλας που επιβάλλεται σε όλους ισοπεδωτικά εκ των άνω, είναι προτιμότερη μια εναλλακτική προσέγγιση όπου οι νόμιμοι ιδιοκτήτες να μπορούν να συμβιβαστούν με τους σημερινούς χρήστες, νοούμενου ότι θα υπάρξουν οι μηχανισμοί προσφυγής και διαμεσολάβησης για να βοηθήσουν σε περιπτώσεις διαφωνίας.
  6. Όσον αφορά στη διακυβέρνηση, η σταθμισμένη ψήφος μαζί με την εκ περιτροπής προεδρία είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των αδιεξόδων και την ενθάρρυνση των πολιτικών να αναλογίζονται τις ανάγκες και τις ανησυχίες της άλλης κοινότητας.
  7. Στη συζήτηση για το μέλλον του νησιού, θα πρέπει να δοθεί έμφαση, στα οικονομικά οφέλη μιας λύσης δεδομένου ότι ένας διακανονισμός θα ωφελήσει την οικονομία σε όλο το νησί με καταμερισμό των κοινών φυσικών πόρων, την αύξηση του τουρισμού και την προσέλκυση επενδύσεων. Το ζήτημα, ιδίως, της κατανομής των φυσικών πόρων που υποδαύλισε την παρούσα κρίση, φαίνεται να έχει ήδη επιλυθεί από τη συμφωνία για την κατανομή των σχετικών εσόδων του κράτους σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Οι δύο πλευρές, από κοινού επιβεβαιώνοντας την παραπάνω συμφωνία, θα συμβάλουν στην επαναφορά της ειρηνευτικής διαδικασίας σε τροχιά λύσης.
  8. Κατά την εξέταση του μέλλοντος του νησιού, η κοινωνία των πολιτών και οι ιδιώτες έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην έκφραση και την αντιμετώπιση των φόβων και των ανησυχιών και των δύο κοινοτήτων. Το δόγμα «τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα» και η εσωτερική αδιαφάνεια της διαδικασίας δεν βοηθούν στην κατανόηση και τη συμμετοχή. Οι πολιτικοί, που συχνά αποφεύγουν το ρίσκο και υπολείπονται ηγετικής ποιότητας, έχουν αποτύχει μέχρι τώρα να αναλάβουν την ευθύνη, να εξηγήσουν με ειλικρίνεια στις κοινότητές τους το περιεχόμενο της λύσης και τις προβλεπόμενες συνέπειες της μη λύσης. Και οι δύο κοινότητες βλέπουν τους εαυτούς τους ως θύματα και μερικές φορές δαιμονοποιούν η μία την άλλη. Ως εκ τούτου, θα υπάρξει ανάγκη να λειτουργήσει μια επιτροπή συμφιλίωσης (ή ένα φόρουμ των πολιτών) τόσο πριν όσο και μετά τη λύση για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.
  9. Η εμπιστοσύνη και η πολιτική απόφαση είναι κορυφαία συστατικά ενός επιτυχημένου διακανονισμού, πόσο μάλλον η εμπιστοσύνη ότι η Τουρκία θα εφαρμόσει τη συμφωνία. Η συνεχής αντιπαράθεση, αδυνατώντας να δει τη δυναμική μιας win-win διευθέτησης, δεν ευνοεί την τέτοια εμπιστοσύνη. Η διευθέτηση δεν είναι το τέλος των δυσκολιών. Είναι μια αρχή των προσπαθειών προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της σταθερότητας. Οι όποιες μελλοντικές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν θα είναι πιο εύκολο αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο μιας ενωμένης Κύπρου.

Η «Φωνή Κυπρίων» θα εντείνει τις προσπάθειες για να συμβάλει στην προώθηση του πνεύματος της συνύπαρξης όλων των Κυπρίων και στην επανένωση της Κύπρου σε ένα δικοινοτικό διζωνικό ομοσπονδιακό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανακοίνωση αρ. 29 – Φωνή Κυπρίων 7/12/2014