Ανακοίνωση (39) – 22/2/2021

By | 25 Φεβρουαρίου, 2021

Η Φωνή Κυπρίων σε διαδικτυακή συνάντηση στις 17 Φεβρουαρίου 2021 εξέτασε την τρέχουσα κατάσταση στο Κυπριακό, και κατέληξε στα εξής:

 1. Το πρόσφατο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαιώνει με σαφήνεια την εντολή που δόθηκε στον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει τις προσπάθειες για μια διευθέτηση του κυπριακού που να βασίζεται στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών καταγράφει όλες τις προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου και επισημαίνει τις αναταράξεις που προκαλούνται τόσο από τους δισταγμούς όσο και από τους πολιτικούς τακτικισμούς των εμπλεκομένων μερών. Από την άποψη αυτή, τα δύο έγγραφα παροτρύνουν την Κυπριακή Δημοκρατία και τις Τουρκοκυπριακές Αρχές να λάβουν μέτρα για την αποκατάσταση της δυναμικής της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Τέτοια μέτρα συνιστώνται μεταξύ άλλων, και (α) το άνοιγμα των οδοφραγμάτων εφαρμόζοντας κανόνες υγιεινής που καθορίζονται από τους εμπειρογνώμονες και των δύο πλευρών μέσω της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής, (β) Συνεργασία στο πρόγραμμα καταπολέμησης του COVIC19 με δίκαιη κατανομή των εμβολίων που λαμβάνονται με διευθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (γ) Συνεργασία στον οικονομικό τομέα, (δ) Εφαρμογή διαφόρων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής συνεργασίας.
  Το σαφές μήνυμα που προκύπτει και από τα δύο έγγραφα είναι ότι η διεθνής κοινότητα υποστηρίζει έναν τελικό διακανονισμό του Κυπριακού, ο οποίος πρέπει να βασίζεται στις αρχές της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας όπως περιγράφεται στο πλαίσιο που δόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στο Crans Montana. Η Φωνή Κυπρίων καλεί τους Κυπρίους Ηγέτες να ακροαστούν προσεκτικά στο μήνυμα και να δείξουν την κατάλληλη σοβαρότητα στην επιχειρηματολογία τους κατά την προσεχή διεθνή σύνοδο, με θετική στάση για τελική διευθέτηση.
 2. Η επικείμενη διεθνής διάσκεψη για την οποία εργάζεται ο Γενικός Γραμματέας αποτελεί σαφές μήνυμα ότι ο ΟΗΕ αναλαμβάνει αποφασιστική πρωτοβουλία που παρακάμπτει τους τακτικισμούς των άμεσα εμπλεκομένων φορέων. Οι εγγυήτριες δυνάμεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη δηλώσει την υποστήριξή τους σε μια διευθέτηση σύμφωνα με την εντολή του ΟΗΕ, που επίσης συνάδει με τη στρατηγική τους για ευρύτερη ισορροπία συμφερόντων στις πολιτικές της Ανατολικής Μεσογείου. Οι Κύπριοι ηγέτες πρέπει να λάβουν υπόψη ότι αυτή τη φορά η διάσκεψη συγκαλείται με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων και πρέπει να είναι έτοιμοι να προωθήσουν τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία για μόνιμη διευθέτηση του κυπριακού. Πρέπει να ξεκαθαρίσει στη σκέψη όλων ότι η ΔΔΟ αποτελεί ιδανική διευθέτηση για όλους τους Κύπριους, καθώς προσφέρει στους Ελληνοκύπριους πρόσβαση στην επικράτεια όλης της Κύπρου και παράλληλα νομιμοποιεί την πρόσβαση των Τουρκοκυπρίων σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της ομαλοποίησης του καθεστώτος της Ομοσπονδιακής Κύπρου ως μέλους της ΕΕ.
 3. Η πολιτική ισότητα όλων των πολιτών και η αποτελεσματική συμμετοχή των κοινοτήτων είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα εγγενή σε ένα ομοσπονδιακό κράτος.
  Το ψήφισμα 716 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καθόρισαν το 1990 τον τύπο της πολιτικής ισότητας που αναμένεται σε έναν διακανονισμό του κυπριακού στο πλαίσιο των υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ: «Ενώ πολιτική ισότητα δεν σημαίνει ίση αριθμητική συμμετοχή σε όλους τους ομοσπονδιακούς τομείς και τη διοίκηση, θα πρέπει όμως να αντανακλάται με διάφορους τρόπους στην απαίτηση ώστε το ομοσπονδιακό σύνταγμα του Κυπριακού Κράτους να εγκριθεί ή να τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο κοινοτήτων ως προς την αποτελεσματική συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων σε όλα τα όργανα και αποφάσεις της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, σε διασφαλίσεις που θα επιβεβαιώνουν ώστε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να μην έχει την εξουσία να λαμβάνει μέτρα κατά των συμφερόντων μιας κοινότητας καθώς και στην ισότητα και τις ίδιες εξουσίες και λειτουργίες των δύο ομοσπονδιακών κρατών.»
  Η ιστορική τάση στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό μεταξύ των ηγεσιών όπου η τουρκοκυπριακή κοινότητα απαιτούσε καθεστώς ισότητας, και οι Ελληνοκύπριοι επέμειναν στο δικαίωμα κυριαρχίας της αριθμητικά ανώτερης κοινότητας και πρόσφεραν καθεστώς μειονότητας στους Τουρκοκύπριους. Ο μακροχρόνιος διαχωρισμός των κοινοτήτων ανέπτυξε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα με αποτέλεσμα την εμφάνιση ελίτ ομάδων που επωφελούνται από τη διαίρεση με επακόλουθα να θέτουν εμπόδια στην επίτευξη μιας ομοσπονδιακής διευθέτησης. Αυτή η αναχρονιστική κατάσταση πρέπει να ξεπεραστεί μέσω συνεπούς αγώνα των πολιτών που πιστεύουν σε σύγχρονες αξίες περί δημοκρατίας και δίκαιης ιθαγένειας. Η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μέσο για την επίτευξη μόνιμου διακανονισμού του κυπριακού που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει το συμφέρον του λαού ενάντια στις πλουτοκρατικές ομάδες. Η Φωνή Κυπρίων υποστηρίζει ένα κίνημα πολιτών που θα ενώσει δυνάμεις προς επικράτηση της πολιτικής ισότητας, της ελευθερίας και της αποτελεσματικής συμμετοχής στη διακυβέρνηση μιας Κυπριακής Ομοσπονδίας.
 4. Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλος της ΕΕ έχει το προνόμιο να ενεργοποιεί πόρους και πόρους που διατίθενται μέσω ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνείδησης των πολιτών της. Από την άποψη αυτή, η κυβέρνηση μπορεί να καταρτίσει έργα προς όφελος τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων που καλύπτουν κοινούς τομείς όπως η υγεία (ένα κοινό νοσοκομείο), το περιβάλλον (κοινά φωτοβολταϊκά πάρκα), η εκπαίδευση (δίγλωσσα σχολεία), ο πολιτισμός (κοινή συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις) . Η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί επιπλέον να εκμεταλλευτεί αυτές τις ευκαιρίες και να προωθήσει, αντί να τις εμποδίζει, προτάσεις που ωφελούν την ανάπτυξη στο Βορρά. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση θα εφαρμόσει μέτρα που προωθούν την εμπιστοσύνη μεταξύ των Κυπρίων, το δε αποτέλεσμα τέτοιων προγραμμάτων θα βοηθούσε την τουρκοκυπριακή κοινότητα να απεξαρτηθεί από την Τουρκία τόσο με τη συσσώρευση οικονομικών οφελών όσο και με τη συμμετοχή τους σε καθεστώς ευρωπαίων πολιτών.
 5. Η Φωνή Κυπρίων εκφράζει βαθιά ανησυχία λόγω της υπερβολικής βίας που ασκεί η αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά των πολιτών που διαδηλώνουν ειρηνικά ενάντια στη διαφθορά και ενάντια στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για ελεύθερη κυκλοφορία, έκφραση και συνάθροιση. Ανάλογες τακτικές εφαρμόζονται στο Βορρά εναντίων διαδηλωτών σε παρόμοιες διαμαρτυρίες. Τέτοιες προσεγγίσεις χαρακτηρίζουν μη δημοκρατικές κοινωνίες και παραβιάζουν τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταδικάζουμε έντονα αυτό το είδος συμπεριφοράς και καλούμε τις αρχές να τερματίσουν αμέσως αυτήν την πρακτική και να αντιμετωπίσουν τους πολίτες με τον δέοντα σεβασμό στα νομικά και ανθρώπινα δικαιώματά τους.
 6. Η Φωνή Κυπριών υποστηρίζει σθεναρά αναδυόμενες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία Συνέλευσης Πολιτών, η οποία θα αποτελείται από ομάδες ακτιβιστών και προσωπικοτήτων από όλες τις κοινότητες που εργάζονται για την επανένωση της Κύπρου. Η Συνέλευση θα συμβάλει στην προώθηση στρατηγικών και πρακτικών για την ανάπτυξη κυπριακής ομοσπονδιακής κουλτούρας και επίσης θα συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία για την δημιουργία και την επικράτηση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που θα σφραγίζει την κυπριακή ιθαγένεια και τη συνύπαρξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο.
  Το ιδανικό της κυπριακής ιθαγένειας που προωθείται για όλους τους Κύπριους είναι ένα βασικό στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε μια μόνιμη επικράτηση της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της ευημερίας των Κυπρίων στην κοινή τους πατρίδα.

Ανακοίνωση # 39 – Φωνή Κυπρίων 22/02/2021