Basin Bildirisi (11) – 22/11/2009

By | Kasım 22, 2009

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

Basın bildirisi

Kıbrıslıların Sesi, aşağıdaki açıklamayı Yetkililere ve Kıbrıslılara duyurur

Çözüm yönünde çabaları birleştirmek

21-22 Kasım 2009 tarihlerinde toplanan ve Kıbrıs sorununda bir çözüme ulaşılması konusunda yenilenen uluslararası ilginin yanısıra, halen devam etmekte olan görüşmeler sürecini ileri doğru itme ve destekleme amacıyle ortak bir hareket gereğini değerlendiren Kıbrıslıların Sesi, İki Toplumlu Forum aşağıdaki sonuçlara varmıştır:

  1. Yeni oluşumlar, yenilenmiş ortaklık, siyasi eşitlik, yönetim biçimi, mülkiyet, toprak, Türkiye’den gelen nüfus ve garantiler dahil, 13 Eylül 2009 tarihinde federal bir çözüm konusunda vardığımız konsesusu tekrarlarız.
  2. Erken bir çözüme ulaşılması yönünde olması kaydıyle iki liderin çabalarına tam desteğimizi ifade ederiz ve bu yöndeki çabalarını yoğunlaştırmaları ve çözümün karşılıklı yararlar getireceği konusunda toplumlarını ikna etmeye çalışmaları yönünde onlara çağırıda bulunuruz.
  3. Ağırlıklı ve çapraz oy kullanma ve tüm halkın oylarıyla seçilecek dönüşümlü başkanlık yöntemini destekleriz. Bu yöntem, politikacıların diğer toplumun da ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalarını teşvik edecektir.
  4. Komşularıyle sıfır sorun yaklaşımını Kıbrıs için de uygulaması ve Kıbrıs sorununa BM kararları ve Avrupa Birliği’nin kuruluş ilkeleri temelinde bir çözüm bulunması yönünde fiiliyatta katkı yapması için Türkiye hükümetine çağrıda bulunuruz.
  5. Garantiler konusunda Avrupa çerçevesinde ve iki toplumun güvenlik gereksinimleriyle uyumlu olan ortak bir anlayışa varılması yönünde, iki toplum lideriyle işbirliği içinde çabalarını koordine etmeleri için Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’ye çağırıda bulunuruz.
  6. Kendi başlarına görüş birliği sağlayamadıkları konularda BM ve AB gibi dürüst arabulucuların tavsiyelerini ciddi olarak değerlendirmeleri için iki lidere çağırıda bulunuruz.
  7. İki toplumun ekonomik entegrasyonunu ve karşılıklı birbirlerine bağımlılık geliştirmelerini destekleriz. Bu, çözüm için uygun zemini hazırlayacak ve varılacak çözümün sürekliliği için belirleyici olacaktır.
  8. İki liderin, uzun görüşmeler tarihinde ilk kez, yönetim biçiminin pek çok öğesi üzerinde konsensusa vardıklarını açıklamış olmalarını memnuniyetle karşılarız. Doğru yönde ilerlemeleri kaydı ile yanlarında olacağımız konusunda emin olabilirler.
  9. Her iki toplumun acılarının dindirilmesine yardımcı olunması amacıyle, bulunucak çözüm çerçevesinde mekanizmalar oluşturulması için iki lidere çağırıda bulunuruz. Bu çerçevede, “gerçek ve uzlaşı” konularında çalışma yapan sivil toplum örgütleri ve yerel uzmanların katkılarından yararlanmalıdırlar.
  10. Karşılıklı anlayışı teşvik eden iki toplumlu sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını memnuniyetle karşılamaktayız ve bu çabalarını koordine etmeleri yönünde kendilerine çağırıda bulunuruz.

KIBRISLILARIN SESİ – Basin Bildirisi no 11 – 22/11/2009