Basin Bildirisi (13) – 25/4/2010

By | Nisan 25, 2010

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

Basın bildirisi

İki toplumlu Forum, Kıbrıslıların Sesi, Agros’ta yapılan ve iki gün süren toplantısında   aşağıda belirtilen konuları ayrıntılı olarak tartışmıştır;

 • Dr. Derviş Eroğlu’nun Kıbrıs Türk Toplumu lideri seçilmesi, ve böylelikle iki toplum arasındaki görüşmelerde müzakereci görevine gelmesi ile başlayan süreçte çözüm olasılıkları, ve
 • son günlerde alınan AİHM kararının mülk konusu üzerinde politik ve pratik etkileri, ve “doğrudan ticaret tüzüğünün” yeniden ortaya çıkması,
 • ve şu sonuçlara varılmıştır:
  1. Kıbrıslı Türklerin seçim öncesi dönemdeki tutumlarını inceleyen kamuoyu araştırması bulgularını değerlendirilerek, Kıbrıs Türk toplumunun ülkemizin yeniden birleşmesi ile sonuçlanması olası erken ve kalıcı bir çözüm ile ilgili politik iradelerine bağlı kaldıklarına inanıyoruz.
  2. Eroğlu’nun geçmişteki duruşuna rağmen, 23 Nisan 2010 tarihinde BM Genel Sekreterine gönderdiği mektubundaki “23 Mayıs 2008 ortak bildirisine uygun olarak […] kaldıkları yerden” devam etme ifadeleri ile ortaya koyduğu istekliliğini işaret ederiz. Ayrıca, aynı mektupta belirtilen, ve başlayacak olan müzakereleri etkisi altına almasından kaçınılması gerekilen, “iki devlet anlayışı” ile ilgili derin bir endişe duyduğumuzu da belirtiriz. “İki devletlilik yaklaşımı”, ister Türkiye karar vericilerinin veya Dr. Eroğlu’nun pozisyonu olsun, görüşmelerde olumlu gelişmelere yardımcı olmayacaktır. Dr. Eroğlu’nun “Onlarca yıl süren müzakereler sonucunda oluşmuş parametrelerle Kıbrıs sorunu konusundaki birikimin oluşturduğu somut BM müktesebatı, Ada’daki iki tarafın kullanımına açıktır” şeklindeki söylemleri doğrultusunda müzakere masasının ilerlemesini temenni ederiz.
  3. Müzakere sürecinin 2010 yılının sonlarına doğru bir anlaşmayla sonuçlanması amacı ile yoğunlaşması ve ivme kazanmasını arzu ederiz.
  4. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve Kıbrıs’ta çözüme karşı bağlılık beyanları ışığında, Türkiye ve Yunanistan hükümetlerinin ve de uluslararası topluluğun erken bir çözümün önünü tıkayan bütün engellerin kaldırılması konusunda daha aktif katılımlarını bekler, BM’nin iyi niyet misyonu altındaki çabaları ve AB’nin aktif katılımını takdirle karşılıyoruz.
  5. “Doğrudan ticaret tüzüğünün” tekrardan AB kurumlarının gündemine gelmesi konusunda ise, ilgililere müzakere sürecine zarar verici davranışlardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz. Kıbrıslıların Sesi için esas olan, Kıbrıs içerisinde ve AB ile ekonomik entegrasyonun sağlanmasıdır. Tüm adada serbest ticaret zemininin hazırlanması ile paralel ve eş zamanlı olarak Türkiye limanlarının Kıbrıs’a açılması; iki toplum arasında etkili bir ekonomik işbirliği, ortak yatırımlar ve ekonomik entegrasyonun sağlanması amacı ile hayata geçirilmelidir. Böylesi gelişmeler iki toplum arasında birbirine duyulan ihtiyacı artıracak, birbirleri ve Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirecek ve sorunun çözümlenmesini kolaylaştıracaktır.
  6. Mülk sorununa gelince, iki müzakerecinin başlangıçtan beri ısrar ettikleri tutumlarının farklılıkları ile ilişkili olarak kaybedilen değerli zaman hakkındaki endişelerimizi de ifade ederiz. Belirli bölümlerine yapılan eleştirilere rağmen, AIHM kararı, mahkemenin “tüm tarafların, bütün sorumlulukları üstlenerek, politik düzeyde bir çözüm bulmaları” söylemine bağlı kalınarak, sorunun çözümünün kolaylaştırılmasının mümkün olduğuna dikkat çekmek istiyoruz.
  7. Müzakereler şeffaf olmalıdır. Bu, iki toplumdaki sivil toplumun aktif katkısını kolaylaştıracaktır.
  8. Liderlere, müzakere sürecini AB’nin ‘farklılıkların birlikteliği’ prensibi ile uyumlu olarak, kazan-kazan ruhu ve Kıbrıs’ta bulunan tüm insanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacı ile ele almaları konularında çağrıda bulunuyoruz.
  9. Ayrıca, sivil toplum örgütlerinin ve genel anlamda diğer sivil toplumun barış çabaları ve sosyal değişim için sağladıkları katkının dikkate alınması için liderlere çağrıda bulunuruz.

 

Kıbrıslıların Sesi – Basin Bildirisi no 13 – 25/4/2010