Basin Bildirisi (14) – 12/12/2010

By | Aralık 12, 2010

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

Basin Bildirisi

Güncel olan sosyo-politik durumu ve özellikle görünüşe göre tıkanmış olan toplumlar arası barış görüşmelerini değerlendiren Kıbrıslıların Sesi Forumu aşağıdaki kararları almıştır:

  1. Tüm ilgili tarafların siyasi istekten yoksun olmaları ve ilerleme kaydedilmesi için gerekli olan esneklik ve yaratıcılığa sahip olmamaları nedeniyle Uluslararası Toplum sabrını yitirmeye başlamışlardır. BM Genel Sekreteri’nin 18 Kasım açıklamasını ve 24 Kasım raporunu, BM’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu’nun sonsuza kadar devam edemeyeceğinin açık bir uyarısı olarak değerlendirmekteyiz.
  2. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları adına görüşmeleri yürüten görüşmecilere, liderlik ve devlet adamlığının gereklerini yerine getirip kendi toplumlarının ötesine geçerek tüm Kıbrısa bağlılıklarını yaymaları çağrısı yaparız. Yeniden birleşmek için zamanın tükenmekte olduğu bir dönemde, vizyon ve cesaret göstererek zor konuların üstesinden gelecek, ileriye dönük yaratıcı bir ruhla toplumları ileriye götürecek ve onlarca yıl toplumlar arasında oluşan histeri ve cepheleşmelere takılmayacak liderlere acilen ihtiyaç vardır.
  3. Tüm ilgililerin; Kıbrıstaki iki toplumun, Türkiye, Yünanistan ve ayrıca BM, AB ve ortak kabul görecek herhangi bir BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesinin sürece aktif olarak katılmaları zamanı gelmiştir.
  4. Böylesi bir karar alma sürecinde, doğrudan ilgili tarafların iyi niyet çerçevesinde, iki tarafın tutsak olduğu katı tutumları nedeniyle tıkanan konularda ilerleme sağlayacak uzalışıcı fikir ve önerileri iyi niyetle kabul etmeleri ve görüşmeye hazır olmaları gerekmektedir.
  5. Bu arada, devam etmekte olan süreçte sivil toplumun birleştirici ve federal bir çözüme olumlu ve aktif olarak teşvik edici olabilmeleri için daha fazla şeffaflık talep ederiz. Görüşmelerin sonuç doğurmadan uzaması neticesinde her iki toplum içerisinde yeniden canlanan ırkçılık nedeniyle, liderler seviyesinde bir çözüme ulaşmak ve sivil toplum seviyesinde de yeniden birleşme çabalarına yeni bir ivme kazandırmak, son derecede acil bir durum almıştır.
  6. Görüşme sürecinde, ve genel olarak toplumlar nezdinde gerekli olan olumlu havayı oluşturmak için, üzerinde anlaşılan konuların iki tarafı da bağlayıcı bir şekilde kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.
  7. Öyle inanıyoruz ki; 2004 BM önerileri esas alınarak, kazan-kazan prensibi temelinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ifade edilen insan hakları prensiplerine dayalı, ayrıca siyasi eşitlik ve BM’nin formüle ettiği federasyon prensipleri çerçevesinde ve uygulamada pratik yöntemler de gözetilerek, Toprak ve Mülkiyet konuları üzerinde çalışılabilir.
  8. İki toplumun sosyal bütünleşmesini de tetikleyebilecek, ekonomik entegrasyon ve karşılıklı birbirine ihtiyaç duyulması hedefi ile AB’nin kuzey Kıbrıs ile ticari ilişkileri normalleştirmesi gerekmektedir. AB’nin İç Pazar, Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşımı kurallarının kuzey Kıbrıs’ta doğrudan uygulanır hale gelmesi için, askıdaki kuralları kısmen askıdan indirmesi için AB Komisyonu’na çağrı yaparız. Bu düzenleme tarafların; malların serbest dolaşımı önündeki sınırlamaları kaldırması ve malların AB kurallarının gerektirdiği şekilde dolaşımını mümkün kılmak üzere gerekli kurumları oluşturması anlamını taşımaktadır.

Kıbrıslıların Sesi – Basin Bildirisi no 14 – 12/12/2010