Basın bildirisi (17) – 14/7/2011

By | Temmuz 14, 2011

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

Basın bildirisi

İki toplumlu “Kıbrıslıların Sesi” forumu son politik gelişmeleri değerlendirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır:

  1. Güney Kıbrıs’ta elektrik yetersizliği ile sonuçlanan üzücü olaylar iki toplum arasındaki işbirliğini artırma fırsatını tetiklemiştir. Dar siyasi görüşler bir yana bırakılarak iki taraf kayda değer bir süratle pratik çözümler üretmiş ve Kıbrıs Türk toplumu tarafından, Kıbrıs Rum toplumuna elektrik enerjisi sağlanmaya başlanmıştır. Bu örnek, görüşmelerin diğer tüm konularında uygulanabilir bir yaklaşım olarak görülmelidir.
  2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin son Cenevre toplantısında ortaya koyduğu önerileri ciddiye alarak; iki toplum liderini gerekli siyasi iradeyi göstermeye ve önümüzdeki görüşme döneminde uğraşlarını artırarak Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya teşvik etmekteyiz. Kıbrıslıların Sesi, BM kararlarının bir antlaşmaya varılması için gerekli çerçeveyi oluşturduğuna inanmaktadır.
  3. Kıbrıs Cumhuriyetinin AB dönem Başkanlığını devralacağı 2012 yılının ikinci yarısı bağlamında, Kıbrıslıların Sesi o güne kadar kalıcı bir çözümün sağlanmasını arzu etmektedir. Böylesi olumlu bir sonuç, iki toplumun sürece dahil olmasını sağlayacak ve Birleşik bir Kıbrıs, Başkanlık görevlerini yerine getirebilecektir. Ayni zamanda Kıbrıslıların Sesi, tarafların şimdi çözüme ulaşamamaları halinde, ileride bir çözüme ulaşmalarının daha da zor olacağı endişesini taşımaktadır.
  4. Ayrıca Kıbrıslıların Sesi, Kıbrıs Türk toplumunun Türkiye’nin nüfus transferi politikası neticesinde yok olma sürecinden endişe duymaktadır. Türkiye tarafında formüle edilip uygulanan ve Cenevre Konvansiyonlarına aykırı olan politikaların amacı Kıbrıs Türk toplumunu azınlığa düşürmektir.
  5. Kıbrıslıların Sesi ekonomik entegrasyonun, iki toplumun yakınlaşmasına yardımcı olacağına inanmaktadır. Bu çerçevede; Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs’ın tümünde ve AB de uygulanan Gümrük Birliği içine dahil edilmesi ihtiyacı vardır. Böyle bir açılımda Kıbrıs’ın kuzeyindeki limanlar AB denetim ve gözetiminde çalıştırılabilecek ve Türkiye de limanlarını Kıbrıs bandıralı gemilere açabilecektir. Doğru planlanmış böyle bir düzenleme, ilgili tüm tarafların menfaatine olacaktır.
  6. Forum, insanlar arasında işbirliği ve güveni artırıcı pratik önlemlere ivedi ihtiyaç duyulduğunun bilincindedir. Yol isimleri ve kamu kurumları işaretlerinin hem Rumca hem de Türkçe yazılması bir gerekliliktir. Müracaat formları ve diğer resmi belgeler de hem Rumca hem de Türkçe lisanlarında bulundurulmalıdır. Telefon görüşmelerinde halen uygulanmakta olan kısıtlamaların tarihi çoktan geçmiştir.
  7. Son olarak, Kıbrıslıların Sesi her iki toplumun politik liderlerini görüşülmekte olan çözüm şekli ile kalıcı ve barışcıl bir çözümüm sağlayacağı karşılıklı menfaatları kamuoyuna açıklamaya davet eder. Dolayısı ile iki taraf liderliğinin süratle iki toplumlu bir program üzerinde uzlaşarak, vatandaşlar olarak Kıbrıslıların siyasi, kültürel ve psikolojik farkındalığını teşvik etmeleri gereklidir.

 

Kıbrıslıların Sesi Basın bildirisi no 17 – 14/07/2011