Basın Bildirisi (25) – 14/2/2014

By | Şubat 14, 2014

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

www.cypriots-voice.eu

Basın Bildirisi

İki toplumlu Kıbrıslıların Sesi Forumu, Kıbrıs sorunundaki mevcut son durumu irdelemiş ve bu süreçte temel olarak siyasi zeminde ve sivil toplum düzeyinde acilen hareket edilmesi gerektiğine inanarak aşağıdaki tedbirlerin alınmasını önermektedir.

  1. Ortak Deklerasyon ve çözümün engelleri: BM’nin iyi niyet görevi ve uluslararası toplumun çabaları ile Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunda taraflar arasında mutabık kalınan Ortak Deklarasyona Kıbrıslıların Sesi destek verir. Ortak Deklarasyon ’un içeriği temelinde, BM Güvenlik Konseyi kararları, 1977 ve 1979 Üst Düzey Antlaşmalar, BM kapsamlı çözüm planı, Yeni Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yapısı, iki oluşturucu devlet anlayışı ve 2008 yılında varılan antlaşma çerçevesinde uzlaşı sağlanması için toplumların hazırlanması, ve sürece destek vermesi uğraşımızda her iki toplumdan vatandaşların bize katılmasının çok büyük bir öneme sahip olduğuna inanmaktayız.
  2. Bu yeni süreçte inanıyoruz ki; görüşme birimlerinin liderlikleri Kıbrıs sorununa alışılmışın dışında ve yeni bir bakış açısından bakmalıdır. Bu sadece problemler ve uyuşmazlıklar üzerinde odaklanma yerine, her iki tarafın uzlaşarak sorun çözücü bir yaklaşımla çözümün kendisi üzerinde yoğunlaşmaları ile mümkün olacaktır. Ortak bir devlet oluşturma çabasında her iki taraf da karşılıklı olarak diğer tarafın önem verdiği siyasi ve ekonomik beklentilerini tatmin ederek güven oluşturmalıdır
  3. Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Kıbrıs: Yaklaşmakta olan Avrupa Parlamentosu seçimlerini, Kıbrıslı Türklerin sürece dahil edilmesinin önemini vurgulamak için Kıbrıs’taki taraflar bir fırsat olarak değerlendirmelidir. Siyasi partiler ve gruplar, iki Kıbrıslı Türk’ün Avrupa Parlamentosu’na seçilmesi için, Avrupa Birliği dışında kalmaktan kaynaklanan izole edilmişliği vurgulayarak ve Avrupa ailesi içinde aktif katılımcılık için sorumluluklarını işaret ederek, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan vatandaşların motive edilmesi için çaba harcamalıdır. Ülkemizde halen devam etmekte olan normal dışılıkla mücadele ederken Kıbrıslıların Sesi inanmaktadır ki, Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa Müktesebatının geçerli olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin kontrolü altındaki coğrafyada yapılabilir (protokol 10, md. 2). Avrupa Parlamentosu seçimleri maksadı bakımından, ülke seçmen listeleri birden fazla listeye ayrılması mümkündür ve bu kural Belçika, Fransa, İrlanda ve İngiltere’de uygulanmaktadır. Kıbrıs Cumhuriyeti da seçim listelerini Yunanca konuşan seçmenler ve Türkçe konuşan seçmenler şeklinde ikiye ayırmalıdır. Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıslı Türk temsilcilerin bulunması, Kıbrıs sorununa çok kültürlü bir yapıda bulunacak bir çözümün Avrupa Birliği güvenlik şemsiyesi altında kucaklanacağına dair Avrupa toplumlarının taahhüdünü vurgulayacaktır.
  4. Kıbrıs için İşbirliği: Kıbrıslıların Sesi inanmaktadır ki; siyasi elitin siyaset kültürünü değiştirmesini, gerçek bir yurtsever ve Kıbrıslıların yararına bir yaklaşım sergilemesini ve sorunları büyük oranda ve herkesin yararına olacak şekilde çözmek üzere işbirliği yaparak tarafların birlikte çalışmasını toplumlar talep etmektedir. Bunun için, nüfusun büyük kısmını temsil eden temel siyasi güçlerin işbirliği yapmasını, yeni çabalar neticesinde ortaya çıkacak müzakere edilmiş bir çözümün kabul görmesi için gayret sarf etmesini talep ediyoruz.
  5. Basın Bildirisi no 25 – Kıbrıslıların Sesi 14/2/2014