Basın Bildirisi (46) – 28/11/2023

By | Aralık 19, 2023

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

BASIN BILDIRISI no. 46 – KASIM 2023

Kıbrıslıların Sesi Kıbrıs’taki mevcut sosyo-politik durumu inceledi ve şu sonuca vardı:

  1. Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Toplumunun durumu istikrarsız hale gelmiştir. Ekonomi artık yabancı çıkarların elindedir; Ruslar, Ukraynalılar, İsrailliler ve İranlılar başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik faaliyete öncülük ediyor, ardından Türkiye’den gelen Türkler geliyor. Kıbrıslı Türkler üretim ve sermaye faaliyetinde yok denecek kadar azdır. Kitle iletişim araçları, kamu sektörü ve büyük ticari kuruluşlar doğrudan Türkiye Cumhurbaşkanının rejimi tarafından kontrol edilmektedir. Kuzey Kıbrıs’ta demografi kritik bir duruma yaklaşıyor. Kıbrıslı Türkler artık azınlık haline geldi.
  2. Kıbrıs Türk toplumu AB siyasi kanallarıyla bağlantısını kaybetmiştir. Sonuç olarak toplum, özellikle de genç nesil, yeniden birleşme ihtimaline olan ilgisini kaybetmiş ve Türkleştirme sürecinin pasif izleyicileri haline gelmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti sahnede tamamen yok ve vatandaşlar arasında şimdiye kadarki en düşük saygıyı görüyor.
  3. Aşırı sağ, dünyada artan aşırı sağ siyaset dalgasını yansıtarak ve çevremizdeki savaşların (Ukrayna’daki Rusya işgali, Hamas’ın canice saldırısı) şiddetiyle körüklenerek hem kuzeyde hem de güneyde zemin kazanıyor. Gazze’de İsrail tarafından yürütülen soykırım, Milliyetçi gruplar ve dini kurumlar, Avrupa değerlerine ve ortak Kıbrıs vatandaşlığına doğru ilerlemeyi kısıtlayarak topluma müdahaleyi artırıyor.
  4. Kıbrıslıların Sesi, adanın yeniden birleşmesini destekleyen tüm Kıbrıs Rum ve Türk kurumlarını ayağa kalkmaya ve uluslararası toplumdan, BM’den, Avrupa Birliği’nden ve garantör güçlerden sürecin yeniden başlaması için baskı yapmalarını talep etmeye çağırıyor. Kıbrıslı toplumların liderlerinin daha fazla geciktirme taktiklerine son verecek siyasi eşitliği içeren İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon için müzakereler derhal başlamalıdır.
  5. Kıbrıs Cumhuriyeti, tüm Kıbrıslıların ortak vatandaşlığı teşvik etme ve Avrupa üyeliğinden kaynaklanan faydaları yayma isteklerini temsil eden olumlu bir rol üstlenmelidir. Aşağıdaki önlemlerin uygulamaya konması için derhal harekete geçilmesi gerekmektedir: Kıbrıs’ta daha fazla geçiş noktalarının açılması gibi tüm Kıbrıslıların temasının ve eşit muamelesinin kolaylaştırılması. Kıbrıslı Türklerin karma evliliklerinden doğan çocuklarının Kıbrıs vatandaşlığının ayrımcı bir şekilde reddedilmesine son verilmelidir. Kıbrıslı Türklerin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılmalıdır. İki toplumu bir araya getirecek benzer tedbirler teşvik edilmelidir.
  6. AB’ye, Kıbrıs’ta müzakerelere dayalı bir çözüm sürecine olumlu bir müdahale çağrısında bulunularak, AB Müktesebatının, Kıbrıs’ın kuzeyindeki mevcut durumdan mağdur olan Avrupa vatandaşı Kıbrıslı Türklerin yararına geçerli olabilmesi için özel bir çağrıda bulunulmaktadır. Yeşil Hat Tüzüğü’nün güncellenmesinin, iki toplumun yararına pratik temaslar yoluyla birleşme sürecini destekleyen güçlü bir araç haline gelecektir.

Kıbrıslıların Sesi, tüm vatandaşlar arasında optimizmi geliştirmek ve geleceğe yönelik umudu sürdürmek için çeşitli kanallar aracılığıyla tüm Kıbrıslılarla birlikte çalışmaya devam edecektir. Kıbrıs büyük jeopolitik öneme sahiptir ve ortak vatanda yaşamanın özgürlüğünü, barışını ve refahını güvence altına alacak karmaşık çatışmaların barışçıl çözümü için Doğu Akdeniz’de bir paradigma oluşturabilir.

28/11/2023