Deklerasyon

Kıbrıslıların Sesi:

  • Kıbrıs konusuna çözüm bulmanın daha fazla geciktirilemeyecek veya ertelenemeyecek bir gereksinim olduğu düşüncesine sahip geniş yelpazede yurttaşları içerir.
  • Zamanın verimsiz bir biçimde geçmesi, Kıbrıs sorununu ağırlaştırarak içte ve uluslararası düzeyde ortaya çıkardığı gerilim ve krizlerle statükoyu daha da kalıcı yaparak, birçok kişi tarafından fark edildiği gibi ülkemizin kalıcı bölünme tehlikesini içermekte olduğuna işaret eder.
  • İki toplum arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunan ve böylece politik soruna çözüm getirecek olan önkoşulları yaratmaya yönelik pozitif hareket ve pozisyonları olumlu karşılar. Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin ortak hedeflerini şekillendirmek amacıyla anlayış ve işbirliği geliştirecektir ve Kıbrıs sorununun kapsamlı bir şekilde çözümü için takip edilecek yöntemin tanımlanmasına yönelik etkili ve hızlı girişimlerle ortak eylemlerde bulunmayı üstlenir.
  • Tek çözüm yolunun, iki toplum arasında yıllar süren görüşmelerde üzerinde tartışılan ve kabul edilen “Avrupa Birliği bağlamında, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlandığı gibi iki bölgeli ve iki toplumlu, politik eşitliğe dayalı federal bir yapıdaki birleşik Kıbrıs” olarak özetlenen prensiplerde belirlenmiş olduğuna inanır. İki toplum teriminin kullanılması, modern Kıbrıs toplumunu ve kültürel biçimini yapılandırmaya eşit katkıda bulunan Maronit, Ermeni ve Latin toplumlarının varlıklarının kabullenmediği anlamını taşımamaktadır.
  • İki toplum arasında karşılıklı işbirliği ve güvene dayalı, gerilim, zıtlaşma ve ırksal çatışmanın yer almadığı bir Kıbrıs düşlemektedir. Barış ve demokrasi için, ırksal rekabet yerine işbirliği için çalışmak suretiyle Avrupa Birliği bağlamında, milliyetçilik ve şövenist gururdan uzak, birlikte çok kültürlü bir toplum inşa edilebilir.
  • Demokrasiyi sağlamlaştırmak amacıyla, çağdışı sloganlardan ve önyargıdan, dogmatik tutumlardan, asabi yaklaşımlardan ve antidemokratik davranışlardan uzak, yaratıcı, yapıcı ve olgun bir diyaloğun gelişmesi için çalışır. Sonuçları sadece ülkemizin yıkımına yol açacak olan bölünme eğilimleri, bölücü anlayışlar, ırkçı pozisyonlar ve şövenist eğilimlerle kararlılıkla mücadele edecektir.
  • Daha iyi bir gelecek amacıyla yolumuzu tanımlayabilecek gerekli önkoşullar sayılan uzlaşma politikası, tutarlı sosyo-politik eylemler, şeffaflık, demokratik diyalog ve uluslararası faktörlerin doğru değerlendirilmesi politikalarını destekler.

Ocak 2008